Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

OTVORENA MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA „PROFESIONALNE KOMPETENCIJE U OBRAZOVANjU ZA 21. VEK“


Na Fakultetu pedagoških nauka u Jagodini danas je otvorena međunarodna konferencija „Profesionalne kompetencije u obrazovanju za 21. vek“ (Professional Competences for Teaching in the 21st Century), čiji je cilj povezivanje istraživača i naučnika, razmena iskustava i rezultata istraživanja i saradnje u daljim istraživanjima.

Na svečanom otvaranju govorile su prof. dr Violeta Jovanović, dekanka Fakulteta pedagoških nauka u Jagodini i prof. dr Miroslava Petrović – Torgašev, prorektorka za naučno-istraživački rad Univerziteta u Kragujevcu.

Svoja izlaganja predstaviće 45 učesnika sa univerziteta u Srbiji i 11 sa univerziteta iz Portugalije, Japana, Sjedinjenih Američkih Država, Mađarske, Slovenije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine, a gosti su i kolege sa Univerziteta u Crnoj Gori.

Tokom tri dana trajanja konferencije biće izloženo 6 plenarnih predavanja i 32 izlaganja u sekcijama.