Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Okrugli sto „Metodički aspekti nastave matematikeˮ održan je 10. 12. 2022. na Fakultetu pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, Jagodina


Okrugli sto „Metodički aspekti nastave matematikeˮ održan je 10. 12. 2022. na Fakultetu pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, Jagodina

Tradicionalni, peti po redu naučni skup okupio je brojne istraživače i stručnjake iz zemlje i inostranstva koji se bave istraživanjima u oblasti metodike nastave matematike i matematičkog obrazovanja.

Povod za organizaciju ovog okruglog stola jeste publikacija specijalnog tematskog broja časopisa Uzdanica – Metodički aspekti nastave matematike, posvećenog različitim pitanjima, problemima i izazovima savremene nastave matematike. Časopis izdaje Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, Jagodina. Gostujući urednici tematskog broja časopisa Uzdanica su: prof. dr Snežana Lorens (Univerzitet Midlseks), prof. dr Olivera Đokić (Učiteljski fakultet, Univerzitet u Beogradu) i prof. dr Aleksandra Mihajlović (Fakultet pedagoških nauka u Jagodini, Univerzitet u Kragujevcu).

Autori naučnih radova su se u svojim istraživanjima bavili sledećim temama, koje su predstavljene na okruglom stolu:

 1. Revidiranje uloge istorije matematike u postpandemijskom svetu
 2. Razumevanje relacione terminologije u tekstualnim zadacima kombinovanja ‒ poređenja na različitim nivoima obrazovanja
 3. Izazovi u rešavanju vizuelno predstavljenih matematičkih problema
 4. Sposobnost zauzimanja perspektive kod dece predškolskog i mlađeg školskog uzrasta
 5. Algebarske strukture i izrada mapa uma od strane matematički darovitih učenika
 6. Problem (ne)razumevanja znaka jednakosti u mlađim razredima osnovne škole
 7. Metodička praksa iz perspektive studenata – budućih nastavnika na Univerzitetu Palacki
 8. Percepcije učitelja o primeni instrukcija u onlajn nastavi matematike
 9. Postignuća učenika mlađih razreda osnovne škole na matematičkim takmičenjima tokom pandemije kovida 19
 10. Stavovi učitelja o značaju, mestu i ulozi savremene tehnologije i matematike u STEAM obrazovanju
 11. Šta je „matematikaˮ za najmlađe?
 12. Od morfologije biljaka do ritmičkih obrazaca (u muzici): STEAM pristup proučavanju relacija u matematici
 13. Evaluacija mobilnih aplikacija koje se primenjuju u nastavi geometrije