Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Округли сто „Методички аспекти наставе математикеˮ одржан је 10. 12. 2022. на Факултету педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина


Округли сто „Методички аспекти наставе математикеˮ одржан је 10. 12. 2022. на Факултету педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина

Традиционални, пети по реду научни скуп окупио је бројне истраживаче и стручњаке из земље и иностранства који се баве истраживањима у области методике наставе математике и математичког образовања.

Повод за организацију овог округлог стола јесте публикација специјалног тематског броја часописа Узданица – Методички аспекти наставе математике, посвећеног различитим питањима, проблемима и изазовима савремене наставе математике. Часопис издаје Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина. Гостујући уредници тематског броја часописа Узданица су: проф. др Снежана Лоренс (Универзитет Мидлсекс), проф. др Оливера Ђокић (Учитељски факултет, Универзитет у Београду) и проф. др Александра Михајловић (Факултет педагошких наука у Јагодини, Универзитет у Крагујевцу).

Аутори научних радова су се у својим истраживањима бавили следећим темама, које су представљене на округлом столу:

 1. Ревидирање улоге историје математике у постпандемијском свету
 2. Разумевање релационе терминологије у текстуалним задацима комбиновања ‒ поређења на различитим нивоима образовања
 3. Изазови у решавању визуелно представљених математичких проблема
 4. Способност заузимања перспективе код деце предшколског и млађег школског узраста
 5. Алгебарске структуре и израда мапа ума од стране математички даровитих ученика
 6. Проблем (не)разумевања знака једнакости у млађим разредима основне школе
 7. Методичка пракса из перспективе студената – будућих наставника на Универзитету Палацки
 8. Перцепције учитеља о примени инструкција у онлајн настави математике
 9. Постигнућа ученика млађих разреда основне школе на математичким такмичењима током пандемије ковида 19
 10. Ставови учитеља о значају, месту и улози савремене технологије и математике у СТЕАМ образовању
 11. Шта је „математикаˮ за најмлађе?
 12. Од морфологије биљака до ритмичких образаца (у музици): СТЕАМ приступ проучавању релација у математици
 13. Евалуација мобилних апликација које се примењују у настави геометрије