Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел. (+381 35) 223-805, Факс: (+381 35) 223-805

ОКРУГЛИ СТО – ИНОВАТИВНИ НАСТАВНИ МОДЕЛИ И КВАЛИТЕТ УНИВЕРЗИТЕТСКОГ ОБРАЗОВАЊА


У петак 29. марта 2019. на Факултету педагошких наука у Јагодини, биће одржан округли који представља почетак дисеминације остварених резултата на ДИМоТ пројекту који се реализује у партнерству са Педагошким факултетом у Копру.

Руководиоци билатералног пројекта “Претпоставке и могућности развијања иновативних модела наставе у функцији остваривања транспарентности универзитетског образовања и подизања конкурентности на домаћем и иностраном тржишту знања“, проф. др Емина Копас-Вукашиновић и проф. др Јурка Лепичник-Водопивец, представиће реализоване кораке, а сарадници и аутори на пројекту, говориће о својим искуствима, реализованим акривностима и истраживачким резултатима.

У оквиру овог округлог стола биће представљен и тематски зборник међународног значаја “Innovative Teaching Models in the System of University Education: Opportunities, Challenges and Dilemmas“.