Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел. (+381 35) 223-805, Факс: (+381 35) 223-805

ОКРУГЛИ СТО – ИНОВАТИВНИ НАСТАВНИ МОДЕЛИ И КВАЛИТЕТ УНИВЕРЗИТЕТСКОГ ОБРАЗОВАЊА


У петак 29. марта 2019. на Факултету педагошких наука у Јагодини, одржан је округли сто који представља почетак дисеминације остварених резултата на ДИМоТ пројекту који се реализује у партнерству са Педагошким факултетом у Копру.

Руководиоци и учесници билатералног пројекта “Претпоставке и могућности развијања иновативних модела наставе у функцији остваривања транспарентности универзитетског образовања и подизања конкурентности на домаћем и иностраном тржишту знања“, говорили су о својим искуствима, реализованим активностима и истраживачким резултатима.