Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел. (+381 35) 223-805, Факс: (+381 35) 223-805

ОБЈАВЉЕН ТЕМАТСКИ ЗБОРНИК МЕЂУНАРОДНОГ ЗНАЧАЈА “INNOVATIVE TEACHING MODELS IN THE SYSTEM OF UNIVERSITY EDUCATION: OPPORTUNITIES, CHALLENGES AND DILEMMAS“


 

Тематски зборник међународног значаја Innovative Teaching Models in the System of University Education: Opportunities, Challenges and Dilemmas приредиле су проф. др Емина Копас-Вукашиновић (Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина) и проф. др Јурка Лепичник-Водопивец (Педагошки факултет Универзитета у Приморском, Копар, Словенија).

Ова публикација је резултат рада сарадника на билатералном пројекту „Assumptions and possibilities of developing innovative models of teaching in the function of accomplishing transparency of university education and raising the competitiveness in the national and international market of knowledge” („Претпоставке и могућности развијања иновативних модела наставе у функцији остваривања транспарентности универзитетског образовања и подизања конкурентности на домаћем и иностраном тржишту знања) (2017‒2019).

У Зборнику је представљено 18 ауторских и коауторских оригиналних научних радова, рецензираних од стране универзитетских наставника из Чешке Републике, Хрватске, Словеније, Македоније и Србије.
Публикација је доступна на интернет страници: https://pefja.kg.ac.rs/tematski-zbornici/.