Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

OBJAVLjEN NAUČNI ZBORNIK “FILOZOFIJA MEDIJA: MEDIJI I KONFLIKTI“


Iz štampe je izašao zbornik sa međunarodnog naučnog skupa “Filozofija medija: Mediji i konflikti“, koji je održan od 12. do 14. septembra 2019. na Fakultetu pedagoških nauka u Jagodini i u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka u Beogradu.

Organizatori ovog naučnog skupa koji podržava i Ministarstvo prosvete i nauke bili su; Estetičko društvo Srbije, Fakultet pedagoških nauka u Jagodini, NVO “Mladi grašak“ za umetnost, kulturu i društvena pitanja, uz partnersku saradnju sa Fakultetom dramskih umetnosti u Beogradu, Srpskim filozofskim društvom, Zavodom za proučavanje kulturnog razvitka, Istraživačkim medijskim centrom iz Podgorice, NVO Balkanološkim istraživačkim centrom iz Banjaluke i Agencijom “Serbika“ iz Beograda.

Onlajn verzija zbornika može se preuzeti na sledećem linku:
https://pefja.kg.ac.rs/mediji-i-konflikti-2020/

Pojedinačna izlaganja sa ove naučne konferencije možete pogledati na YouTube kanalu Fakulteta:
https://www.youtube.com/channel/UCuh9mruBsa4o7dlEdqCzUeg/videos?fbclid=IwAR1Cn1iMVswtYBdpclt_anPJrKi_zm_Yz-u8HNvkFugszuJYkouo1IsQC_E