Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

NAJAVA ODRŽAVANjA TRIBINE „IZOKRENUTA UČIONICA – PRIMERI DOBRE PRAKSE“


Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da je Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja doneo odluku kojom se stručni skup – tribina, pod nazivom „Izokrenuta učionica – primeri dobre prakse“, priznaje kao oblik stalnog stručnog usavršavanja.

Održavanje tribine je planirano za 26. maj 2022. godine, u onlajn formatu. Očekujte uskoro detaljnije informacije o načinu i terminima prijavljivanja, broju učesnika i predviđenim temama.