Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

MULTIMEDIJALNA ANGAŽOVANA DRAMA “MOŽEŠ NA TRI, 4, SAD!“ U AMFITEATRU FPNJ


Multimedijalna angažovana drama “Možeš na tri, 4, sad!“, po tekstu i u režiji Marije Miladinović, danas je izvedena u amfiteatru Fakulteta pedagoških nauka u Jagodini u 13 časova.

„Možeš na tri, 4, sad!“ je multimedijalna angažovana drama u kojoj osmoro srednjoškolaca otvara pitanja suštinskog značenja reči koje svakodnevno čujemo na radiju, televiziji, u medijima.

PUTOKAZI KULTURE 2019.