Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

KRATKI PROGRAMI STUDIJA – USKORO NA FPNJ


Fakultet pedagoških nauka od školske 2022/23. godine, organizovaće upis na kratke programe studija, koje akredituje Nacionalni savet za obrazovanje.

Kratki programi studija treba da osposobe polaznike za zanimanja koja su potrebna poslodavcima u privatnom i državnom sektoru.

U ponudi će biti pet kratkih programa studija:

– DADILjA
– RUKOVODILAC TIMA
– MENTOR ZA ŠKOLSKO UČENjE
– GERONTOLOŠKI DRUŽBENIK
– ASISTENT ZA UČENjE ENGLESKOG JEZIKA

Kratki program studija trajaće 4 meseca.

Uslov za upis na kratki program studija je završena srednja škola.

Polaznik po završetku kratkog programa dobija akreditovani sertifikat, kao potvrdu da je obučen za određeni posao.

Nastava na kratkim programima odvijaće se na Fakultetu kombinovano – onlajn i uživo, u skladu sa mogućnostima polaznika.

O kratkim programima studija, za jutarnji program Prve televizije, govorila je dekan Fakulteta, prof. dr Violeta Jovanović.