Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Konkurs za stipendiranu mobilnost predavača na Univerzitetu primenjenih nauka Utena, Litvanija


Konkurs za stipendiranu mobilnost predavača na Univerzitetu primenjenih nauka Utena, Litvanija sprovodi se van Erazmus+ programa i finansira se od strane litvanske vlade. Na konkurs se može prijaviti nastavno i naučnoistraživačko osoblje Univerziteta u Kragujevcu. Mobilnost se organizuje u trajanju od 10 do 15 dana, sa svim plaćenim troškovima.

Kandidati su dužni da dostave:

  1. Temu predloženih predavanja;
  2. Plan predavanja;
  3. Biografija;
  4. Listu publikacija.

Rok za prijavu je 13. novembar 2023. godine do 12:00 sati. Prijave se dostavljaju na adresu erasmus@kg.ac.rs