Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

6. nacionalni naučni skup sa međunarodnim učešćem

Književnost za decu u nauci i nastavi

 

9–10. maj 2019. godine
Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu
Jagodina
knjizevnost.pefja@gmail.com

 

 

Šesti po redu skup Književnost za decu u nauci i nastavi biće održan 9. i 10. maja 2019. godine na Fakultetu pedagoških nauka u Jagodini. Ovaj naučni skup po pravilu se održava u intervalu od dve godine (tradicionalno u aprilu ili maju), a posle svakog skupa objavljuje se i zbornik recenziranih radova. Njegova osnovna intencija jeste da okupi relevantne proučavaoce jezika, književnosti i metodike iz Srbije, Makedonije, Republike Srpske i Crne Gore, kako bi predstavili lingvistička, poetička i metodička sagledavanja moderne književnosti za decu, kao i aktuelna proučavanja klasičnih tekstova ovog književnog korpusa iz vizure najsavremenih teorijskih postavki. Planirana su izlaganja učesnika sa svih državnih univerziteta u zemlji, uglavnom sa filoloških (filozofskih) i učiteljskih/pedagoških fakulteta, visokih škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, sa Instituta za srpski jezik i Instituta za pedagoška istraživanja.

Ciljevi konferencije podrazumevaju predstavljanje aktuelnih teorijskih postignuća naše lingivistike, književne nauke i metodike, ali i neposredno povezivanje akademskog proučavanja književnosti za decu sa praksom nastave književnosti u osnovnoj školi. Otuda je skup otvoren prema široj javnosti: zainteresovanim pojedincima van struke, zatim prosvetnim radnicima, a posebno učenicima i studentima. Ovo postaje naročito važno zbog potrebe da se učiteljima, nastavnicima i studentima omogući uvid u najnoviju naučnu i stručnu produkciju, predstavljenu na dostupan i naučnopopularan način, a najmlađim čitaocima i njihovim predavačima predstave savremeni autori i njihovo delo kao podsticaj za negovanje čitalačkih navika.

Tema skupa je, još od njegovog ustanovljavanja, veoma široko postavljena sa ciljem da se okupe istraživači iz različitih disciplina, te da se na taj način omogući rasvetljavanje književnoumetničkih dela za decu iz više aspekata. Ove godine određene su tri podteme od kojih je jedna disciplinarno postavljena i posvećena savremenoj književnosti za decu (Književnost za decu i mlade u 21. veku: jezičko-stilske odlike, književnoteorijski i metodički pristup, metodika i nastavna korelacija), druga je okrenuta modernim tumačenjima i svojevrsnom prevrednovanju starijih tekstova (Nova čitanja klasika književnosti za decu), dok je treća posvećena stvaralaštvu za decu i uredničkom radu Tiodora Rosića, jednog od istaknutih srpskih književnih stvaralaca za decu i profesora Fakulteta pedagoških nauka u penziji.

Skup će biti organizovan u prostorijama Fakulteta. Posle prijema i registracije učesnika planirano je svečano otvaranje i rad u plenumu. Popodnevni rad skupa, kao i prepodnevni rad drugog dana, biće organizovan po navedenim tematskim sekcijama. Značajno vreme u okviru svake sekcije predviđeno je za diskusiju. Potom će biti organizovana promocija prethodnog zbornika radova i predstavljanje tematskog broja časopisa Uzdanica o književnom stvaralaštvu Grozdane Olujić (u suizdavaštvu sa Srpskom književnom zadrugom) sa diskusijom. U okviru diskusije predviđeni su dogovori oko modaliteta realizacije narednih istraživačkih projekata u oblasti književnosti za decu koji bi uključili srodne fakultete, institute i ustanove kulture. Na kraju konferencije predviđena je plenarna sednica na kojoj će biti podnesen izveštaj o radu i izložena zaključna razmatranja.

Konferenciju će pratiti izložba manjeg obima koja je tematski vezana za književno stvaralaštvo za decu. Izložba će biti postavljena u galerijskom prostoru Fakulteta do kraja akademske godine kako bi je posetio što veći broj studenata i učenika.

Interesovanje i entuzijazam svih zainteresovanih za čitanje, tumačenje i nastavu književnosti za decu, kao i odaziv najeminentnijih autora iz pomenutih naučnih oblasti na prethodnih pet okupljanja, pokazuje puni smisao i značaj nastavljanja tradicije održavanja ovakvog bijenalnog skupa na Fakultetu pedagoških nauka u Jagodini.

Pozivno pismo

Prijavni obrazac