Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

6. национални научни скуп са међународним учешћем

Књижевност за децу у науци и настави

 

9–10. мај 2019. године
Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу
Јагодина
knjizevnost.pefja@gmail.com

 

 

Шести по реду скуп Књижевност за децу у науци и настави биће одржан 9. и 10. маја 2019. године на Факултету педагошких наука у Јагодини. Овај научни скуп по правилу се одржава у интервалу од две године (традиционално у априлу или мају), а после сваког скупа објављује се и зборник рецензираних радова. Његова основна интенција јесте да окупи релевантне проучаваоце језика, књижевности и методике из Србије, Македоније, Републике Српске и Црне Горе, како би представили лингвистичка, поетичка и методичка сагледавања модерне књижевности за децу, као и актуелна проучавања класичних текстова овог књижевног корпуса из визуре најсавремених теоријских поставки. Планирана су излагања учесника са свих државних универзитета у земљи, углавном са филолошких (филозофских) и учитељских/педагошких факултета, високих школа струковних студија за образовање васпитача, са Института за српски језик и Института за педагошка истраживања.

Циљеви конференције подразумевају представљање актуелних теоријских постигнућа наше лингивистике, књижевне науке и методике, али и непосредно повезивање академског проучавања књижевности за децу са праксом наставе књижевности у основној школи. Отуда је скуп отворен према широј јавности: заинтересованим појединцима ван струке, затим просветним радницима, а посебно ученицима и студентима. Ово постаје нарочито важно због потребе да се учитељима, наставницима и студентима омогући увид у најновију научну и стручну продукцију, представљену на доступан и научнопопуларан начин, а најмлађим читаоцима и њиховим предавачима представе савремени аутори и њихово дело као подстицај за неговање читалачких навика.

Тема скупа је, још од његовог установљавања, веома широко постављена са циљем да се окупе истраживачи из различитих дисциплина, те да се на тај начин омогући расветљавање књижевноуметничких дела за децу из више аспеката. Ове године одређене су три подтеме од којих је једна дисциплинарно постављена и посвећена савременој књижевности за децу (Књижевност за децу и младе у 21. веку: језичко-стилске одлике, књижевнотеоријски и методички приступ, методика и наставна корелација), друга је окренута модерним тумачењима и својеврсном превредновању старијих текстова (Нова читања класика књижевности за децу), док је трећа посвећена стваралаштву за децу и уредничком раду Тиодора Росића, једног од истакнутих српских књижевних стваралаца за децу и професора Факултета педагошких наука у пензији.

Скуп ће бити организован у просторијама Факултета. После пријема и регистрације учесника планирано је свечано отварање и рад у пленуму. Поподневни рад скупа, као и преподневни рад другог дана, биће организован по наведеним тематским секцијама. Значајно време у оквиру сваке секције предвиђено је за дискусију. Потом ће бити организована промоција претходног зборника радова и представљање тематског броја часописа Узданица о књижевном стваралаштву Гроздане Олујић (у суиздаваштву са Српском књижевном задругом) са дискусијом. У оквиру дискусије предвиђени су договори око модалитета реализације наредних истраживачких пројеката у области књижевности за децу који би укључили сродне факултете, институте и установе културе. На крају конференције предвиђена је пленарна седница на којој ће бити поднесен извештај о раду и изложена закључна разматрања.

Конференцију ће пратити изложба мањег обима која је тематски везана за књижевно стваралаштво за децу. Изложба ће бити постављена у галеријском простору Факултета до краја академске године како би је посетио што већи број студената и ученика.

Интересовање и ентузијазам свих заинтересованих за читање, тумачење и наставу књижевности за децу, као и одазив најеминентнијих аутора из поменутих научних области на претходних пет окупљања, показује пуни смисао и значај настављања традиције одржавања оваквог бијеналног скупа на Факултету педагошких наука у Јагодини.

Позивно писмо

Пријавни образац