Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

ЈАВНЕ НАБАВКЕ – АРХИВА 2017.

 

Јавна набавка мале вредности У-1.8/2017
Услуга штампања монографије

Датум објаве

Документ

12.1.2018.

Обавештење о закљученом уговору У-1.8/2017

8.12.2017.

Одлука о додели уговора У-1.8/2017

22.11.2017.

Позив за подношење понуда У-1.8/2017

22.11.2017.

Конкурсна документација У-1.8/2017

 

Јавна набавка мале вредности У-1.7/2017
Услуга штампања зборника

Датум објаве

Документ

19.12.2017.

Обавештење о закљученом уговору У-1.7/2017

24.11.2017.

Одлука о додели уговора У-1.7/2017

10.11.2017.

Позив за подношење понуда У-1.7/2017

10.11.2017.

Конкурсна документација У-1.7/2017

 

Јавна набавка мале вредности У-1.6/2017
Штампање Узданице

Датум објаве

Документ

4.12.2017.

Обавештење о закљученом уговору У-1.6/2017

17.11.2017.

Одлука о додели уговора У-1.6/2017

7.11.2017.

Позив за подношење понуда У-1.6/2017

7.11.2017.

Конкурсна документација У-1.6/2017

 

8.11.2017.

Обавештење о закљученом уговору Д-6/2017

Јавна набавка мале вредности Д-6/2017
Набавка електроматеријала

Датум објаве

Документ

27.10.2017.

Одлука о додели уговора Д-6/2017

17.10.2017.

Позив за подношење понуда Д-6/2017

17.10.2017.

Конкурсна документација Д-6/2017

 

16.8.2017.

Одговори на постављена питања У-1.5/2017

Јавна набавка мале вредности У-1.5/2017
Услуга штампања публикације Увод у позоришну режију

Датум објаве

Документ

19.9.2017.

Обавештење о закљученом уговору У-1.5/2017

26.8.2017.

Одлука о додели уговора У-1.5/2017

26.8.2017.

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда У-1.5/2017

26.8.2017.

Измењена конкурсна документација У-1.5/2017

14.8.2017.

Позив за подношење понуда У-1.5/2017

14.8.2017.

Конкурсна документација У-1.5/2017

 

11.1.2017.

Одговори на постављена питања У-1.4/2017

Јавна набавка мале вредности У-1.4/2017
Штампање и испорука монографија

Датум објаве

Документ

19.9.2017.

Обавештење о закљученом уговору У-1.4/2017

26.8.2017.

Одлука о додели уговора У-1.4/2017

26.8.2017.

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда У-1.4/2017

26.8.2017.

Измењена конкурсна документација У-1.4/2017

17.8.2017.

Одговор на питање У-1.4/2017

14.8.2017.

Позив за подношење понуда У-1.4/2017

14.8.2017.

Конкурсна документација У-1.4/2017

 

Јавна набавка мале вредности Д-4/2017
Електрична енергија

Датум објаве

Документ

24.7.2017.

Позив за подношење понуда Д-4/2017

24.7.2017.

Конкурсна документација Д-4/2017

3.8.2017.

Одлука о додели уговора Д-4/2017

 

Јавна набавка мале вредности Д-5/2017
Материјал за текуце одржавање објекта

Датум објаве

Документ

13.7.2017.

Обавештење о закљученом уговору партије 1,2,3 и 4 Д-5/2017

12.7.2017.

Обавештење о закљученом уговору Д-5/2017

21.6.2017.

Одлука о додели уговора Д-5/2017

6.6.2017.

Позив за подношење понуда Д-5/2017

6.6.2017.

Конкурсна документација Д-5/2017

 

Јавна набавка мале вредности У-1.3/2017
Услуга штампања Узданице

Датум објаве

Документ

12.7.2017.

Обавештење о закљученом уговору У1.3/2017

19.6.2017.

Одлука о додели уговора У-1.3/2017

5.6.2017.

Позив за подношење понуда У-1.3/2017

5.6.2017.

Конкурсна документација У-1.3/2017

 

Јавна набавка мале вредности Д-1/2017
Рачунарска опрема и материјал

Датум објаве

Документ

26.5.2017.

Обавештење о закљученом уговору Д-2017

10.5.2017.

Одлука

25.4.2017.

Одлука

20.4.2017.

Одлука о додели уговора Д-1/2017

4.4.2017.

Позив за подношење понуда Д-1/2017

4.4.2017.

Конкурсна документација Д-1/2017

 

Јавна набавка мале вредности У-1.2/2017
Услуга израде, штампанја и испоруке фасцикли за дипломе

Датум објаве

Документ

4.5.2017.

Обавештење о закљученом уговору У-1.2/2017

12.4.2017.

Одлука о додели уговора У-1.2/2017

31.3.2017.

Позив за подношење понуда У-1.2/2017

31.3.2017.

Конкурсна документација У-1.2/2017

 

Јавна набавка мале вредности У-2/2017
Угоститељске услуге

Датум објаве

Документ

30.3.2017.

Обавештење о закљученом уговору У-2/2017

21.3.2017.

Одлука о додели уговора У-2/2017

9.3.2017.

Позив за подношење понуда У-2/2017

9.3.2017.

Конкурсна документација У-2/2017

 

Јавна набавка мале вредности Д-3.1/2017
Текуће одржавње објекта

Датум објаве

Документ

30.3.2017.

Обавештење о закљученом уговору Д-3.1/2017

21.3.2017.

Одлука о додели уговора Д-3.1/2017

7.3.2017.

Позив за подношење понуда Д-3.1/2017

7.3.2017.

Конкурсна документација Д-3.1/2017

 

Јавна набавка мале вредности Д-3/2017
Материајл за текуће одржавање објекта

Датум објаве

Документ

9.3.2017.

Обавештење о закљученом уговору партије 1 и 5

9.3.2017.

Обавештење о закљученом уговору партија 3

28.2.2017.

Одлука о додели уговора Д-3/2017

17.2.2017.

Позив за подношење понуда Д-3/2017

17.2.2017.

Конкурсна документација Д-3/2017

 

Јавна набавка мале вредности У-1.1/2017
Штампање и испорука монографије

Датум објаве

Документ

24.2.2017.

Обавештење о закљученом уговору У-1.1/2017

6.2.2017.

Одлука о додели уговора У-1.1/2017

24.1.2017.

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда У-1.1/2017

24.1.2017.

Измењена конкурсна документација У-1.1/2017

23.1.2017.

Позив за подношење понуда У-1.1/2017

23.1.2017.

Конкурсна документација У-1.1/2017

 

Јавна набавка мале вредности У-1/2017
Услуга штампања и испоруке Узданице

Датум објаве

Документ

28.2.2017.

Обавештење о закљученом уговору У-1/2017

1.2.2017.

Одлука о додели уговора У-1/2017

13.1.2017.

Позив за подношење понуда У-1/2017

13.1.2017.

Конкурсна документација У-1/2017

11.1.2017.

Одговори на постављена питања У-1/2017