Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

JAVNE NABAVKE – ARHIVA 2016.

 

Javna nabavka male vrednosti U-8/2016
Usluga štampanja monografije

Datum objave

Dokument

3.10.2016.

Poziv za podnošenje ponuda U-8/2016

3.10.2016.

Konkursna dokumentacija U-8/2016

17.10.2016.

Odluka o dodeli ugovora U-8/2016

4.11.2016.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru U-8/2016

 

Javna nabavka radova R-2/2016
Zamena stare fasadne stolarije novom – druga faza

Datum objave

Dokument

21.09.2016.

Poziv za podnošenje ponuda R-2/2016

21.09.2016.

Konkursna dokumentacija R-2/2016

10.10.2016.

Odgovori na postavljena pitanja R-2/2016

14.10.2016.

Odgovori na postavljena pitanja R-2/2016

1.11.2016.

Odluka o dodeli ugovora R-2/2016

15.11.2016.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru R-2/2016

 

Javna nabavka male vrednosti D-4/2016
Električna energija

Datum objave

Dokument

13.07.2016.

Poziv za podnošenje ponuda D-4/2016

13.07.2016.

Konkursna dokumentacija D-4/2016

27.07.2016.

Odluka o dodeli ugovora D-4/2016

17.08.2016.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru D-4/2016

 

Javna nabavka male vrednosti U-7/2016
Usluga štampanja i isporuke Uzdanice

Datum objave

Dokument

06.07.2016.

Poziv za podnošenje ponuda U-7/2016

06.07.2016.

Konkursna dokumentacija U-7/2016

20.07.2016.

Odluka o dodeli ugovora U-7/2016

02.08.2016.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru U-7/2016

 

Javna nabavka male vrednosti D-4/2016
Računarska oprema i materijal

Datum objave

Dokument

18.05.2016.

Poziv za podnošenje ponuda D-4/2016

18.05.2016.

Konkursna dokumentacija D-4/2016

30.05.2016.

Odluka o dodeli ugovora D-4/2016

13.06.2016.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru D-4/2016

 

Javna nabavka male vrednosti D-3/2016
Materijal za izradu kancelarijskog nameštaja

Datum objave

Dokument

28.04.2016.

Poziv za podnošenje ponuda D-3/2016

28.04.2016.

Konkursna dokumentacija D-3/2016

11.05.2016.

Odluka o dodeli ugovora D-3/2016

16.05.2016.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru D-3/2016

 

Javna nabavka radova R-1/2016

Datum objave

Dokument

21.04.2016.

Poziv za dostavljanje ponuda R-1/2016

21.04.2016.

Konkursna dokumentacija R-1/2016

18.05.2016.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda R-1/2016

26.05.2016.

Odluka o dodeli ugovora R-1/2016

11.06.2016.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru R-1/2016

 

Javna nabavka male vrednosti U-6/2016
Usluga štampanja i isporuke publikacije

Datum objave

Dokument

24.03.2016.

Konkursna dokumentacija U-6/2016

24.03.2016.

Poziv za podnošenje ponuda U-6/2016

05.04.2016.

Odluka o dodeli ugovora U-6/2016

11.05.2016.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru U-6/2016

 

Javna nabavka male vrednosti U-5/2016
Usluga izrade, štampanja i isporuke fascikli za diplome

Datum objave

Dokument

22.03.2016.

Konkursna dokumentacija U-5/2016

22.03.2016.

Poziv za podnošenje ponuda U-5/2016

04.04.2016.

Odluka o dodeli ugovora U-5/2016

 

Javna nabavka male vrednosti U-4/2016
Usluga štampanja i isporuke publikacije

Datum objave

Dokument

08.03.2016.

Konkursna dokumentacija U-4/2016

08.03.2016.

Poziv za podnošenje ponuda U-4/2016

18.03.2016.

Odluka o dodeli ugovora U-4/2016

25.03.2016.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru U-4/2016

 

Javna nabavka male vrednosti D-2-2/2016
Elektromaterijal za tekuće održavanje objekta

Datum objave

Dokument

29.02.2016.

Konkursna dokumentacija D-2-2/2016

29.02.2016.

Poziv za podnošenje ponuda D-2-2/2016

11.03.2016.

Odluka o dodeli ugovora D-2-2/2016

18.03.2016.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru D-2-2/2016

 

Javna nabavka male vrednosti U-3/2016
Usluga štampanja i isporuke publikacije

Datum objave

Dokument

12.02.2016.

Poziv za podnošenje ponuda U-3/2016

12.02.2016.

Konkursna dokumentacija U-3/2016

23.02.2016.

Odluka o dodeli ugovora U-3/2016

02.03.2016.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru U-3/2016

 

Javna nabavka male vrednosti U-2/2016
Usluga štampanja i isporuka publikacije

Datum objave

Dokument

09.02.2016.

Poziv za podnošenje ponuda U-2/2016

09.02.2016.

Konkursna dokumentacija U-2/2016

23.02.2016.

Odluka o dodeli ugovora U-2/2016

03.02.2016.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru U-2/2016

 

Javna nabavka male vrednosti U-1/2016
Ugodtiteljske usluge

Datum objave

Dokument

26.01.2016.

Poziv za podnošenje ponuda U-1/2016

26.01.2016.

Konkursna dokumentacija U-1/2016

04.02.2016.

Odluka o dodeli ugovora U-1/2016

 

Javna nabavka male vrednosti D-2/2016
Materijal za tekuće održavanje objekta

Datum objave

Dokument

19.01.2016.

Konkursna dokumentacija D-2/2016

19.01.2016.

Poziv za podnošenje ponuda D-2/2016

25.01.2016.

Odgovor na pitanje D-2/2016

25.01.2016.

Izmena konkursne dokumentacije D-2/2016

25.01.2016.

Produženje roka za podnošenje ponuda D-2/2016

25.01.2016.

Izmenjena konkursna dokumentacija D-2/2016

04.02.2016.

Odluka o dodeli ugovora D-2/2016

22.02.2016.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1

22.02.2016.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2

25.02.2016.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 3

22.02.2016.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 4

22.02.2016.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 5

22.02.2016.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 6

 

Javna nabavka male vrednosti D-1/2016
Kancelarijski materijal

Datum objave

Dokument

15.01.2016.

Konkursna dokumentacija D-1/2016

15.01.2016.

Poziv za podnošenje ponuda D-1/2016

20.01.2016.

Odgovor na pitanje D-1/2016

20.01.2016.

Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije D-1/2016

20.01.2016.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda D-1/2016

20.01.2016.

Izmenjena konkursna dokumentacija D-1/2016

29.01.2016.

Odluka o dodeli ugovora D-1/2016