Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

JAVNE NABAVKE – ARHIVA 2015.

 

Javna nabavka male vrednosti – Električna energija

Datum objave

Dokument

18.06.2015.

Konkursna dokumentacija D2-2015

18.06.2015.

 Poziv za dostavljanje ponuda D2-2015

15.07.2015.

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru D2-2015

 

Javna nabavka male vrednosti – Ugostiteljske usluge

Datum objave

Dokument

21.04.2015.

Konkursna dokumentacija U2-2015

21.04.2015.

Poziv za dostavljanje ponuda U2-2015

08.05.2015.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru U2-2015

 

Javna nabavka male vrednosti – Usluge štampanja i isporuke

Datum objave

Dokument

06.04.2015.

Konkursna dokumentacija U1-2015

06.04.2015.

Poziv za dostavljanje ponuda U1-2015

07.05.2015.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru U1-2015