Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel. (+381 35) 223-805, Faks: (+381 35) 223-805

ISTRAŽIVAČKA KONFERENCIJA “ISTORIJA MATEMATIKE U MATEMATIČKOM OBRAZOVANjU“

Na Fakultetu pedagoških nauka u Jagodini u petak, 26. oktobra 2018, počela je petodnevna istraživačka konferencija „Istorija matematike u matematičkom obrazovanju”.

Konferencija je radnog karaktera i predstavLja svojevrsnu inicijativu za okupljanje i saradnju stručnjaka iz oblasti matematike i matematičkog obrazovanja zemaLja sa prostora zapadnog Balkana (Makedonije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore i Srbije).