Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел. (+381 35) 223-805, Факс: (+381 35) 223-805

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА  „ФИЛОЗОФИЈА МЕДИЈА: МЕДИЈИ И УСАМЉЕНОСТ“


На Факултету педагошких наука у Јагодини и у Заводу за проучавање културног развитка у Београду, од 12. до 14. септембра 2019, биће одржана интердисциплинарна научна конференција ’’Филозофија медија – Медији и усамљеност’’.

После вишегодишњег одржавања на острву Црес, ова научна конференција је 2017. пресељена у Србију и одржава се на Факултету педагошких наука Универзитета у Крагујевцу у Јагодини и у Заводу за проучавање културног развитка у Београду.

Основна визија је поставити темеЉе једног другог/друкчијег промишЉања медија, који би отворили нове приступе у сагледавању актуелне медијске проблематике, а кроз укрштање искустава, знања и углова посматрања, развијаних у оквирима посебних друштвено-хуманистичких дисциплина, попут филозофије, теорије медија, антропологије, филологије, теорије уметности, театрологије, социологије, комуникологије, теорије књижевности, итд.

Детаљније на званичном блогу конференције ФМ 2019:
https://filozofijamedija2019.weebly.com/