Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Инфо дан о конкурсима за пројекте у оквиру програма Еразмус + и Хоризонт Европа


Инфо дан о конкурсима за пројекте у оквиру програма Еразмус + и Хоризонт Европа одржан је на Факултету педагошких наука у Јагодини 21. фебруара 2023. године.

Представнице Канцеларије за међународне пројекте Универзитета у Крагујевцу Катарина Богдановић и Драгана Радосављевић представиле су наставницима Факултета педагошких наука у Јагодини могућности за аплицирање за међународне пројекте у оквиру програма Еразмус+ и Хоризонт Европа.

Детаљно су представљени циљеви поменутих међународних програма и пројектна документација за подношење апликација, са посебним освртом на могућности за аплицирање за међународне фондове у пољу друштвено-хуманистичких наука.