Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

ГОСТУЈУЋИ ПРОФЕСОРИ СА УНИВЕРЗИТЕТА У МАЂАРСКОЈ И ИЗ АУСТРИЈЕ НА ФПНЈ


Факултет педагошких наука у Јагодни претходне недеље је угостио професоре са Универзитета у Мађарској и из Аустрије у оквиру међународног програма Еразмус Плус. Своју мобилност и стручно усавршавање реализовали су проф. др Ибоја Шингер, проф. др Золтан Кис, проф. Андор Пајрок и проф. др Петар Пола са Високе школе “Етвеш Јожеф“ у Баји и професорка Росвита Штуц са Универзитета у Линцу у Аустрији.
Гостовања стручњака из праксе доприносе квалитету наставног и радног процеса на Факултету педагошких наука у Јагодини и имају велики значај за наше студенте, као и за наш наставни и ненаставни кадар.