Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел. (+381 35) 223-805, Факс: (+381 35) 223-805

ФПНЈ ЧЛАН ЕВРОПСКЕ МРЕЖЕ УЧИТЕЉСКИХ ФАКУЛТЕТА “СИМПОСИОН“


Факултет педагошких наука у Јагодини постао је члан европске асоцијације учитељских факултета „Симпосион”.
„Симпосион” је европска мрежа учитељских факултета, а замишљена је као платформа за развој и подстицање сарадње и промовисања међународне димензије, тј. интернационализације у области образовања.
Сарадња је заснована на поверењу и заједничкој жељи да се допринесе процесу интернационализације факултета који су чланови мреже.

http://www.symposionnetwork.com/this-is-us.html?fbclid=IwAR13KqKcYuLghLVTb4EkWAMjbvwafYrd607GdACky5Tlhwmu37xLktbBaJQ