Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Еразмус+ конкурс за усавршавање студената, будућих учитеља у склопу пројекта Образовање учитеља у Европи (EPTE – Europian Primary Teacher Education) на Универзитету у Порту


Путем Еразмус+ програма омогућена је реализација пројекта ЕПТЕ за који студенти са смера ОАС Учитељ Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу могу аплицирати.

Пројекат се реализује на Универзитету у Порту, Португалија у трајању од 1 семестра у летњем семестру 2022. године. Аплицирање ће се одвијати путем конкурса за Еразмус+ мобилност Универзитета (Више информација на https://www.kg.ac.rs/vest.php?vest_je=3350)  који је тренутно у току и пријава ће трајати до 1. новембра.

Главни циљ пројекта је развијање и примена  једносеместралног међународног студијског програма за студенте на смеру ОАС Учитељ. Притом, на основу заједничког европског наслеђа тежи се обликовању новог европског грађанина, способног за учешће и допринос новој Европи, Европи 21. века у свету.

Студијски програм обухвата 6 модула који имају по 5 ЕСПБ бодова и покривају следеће области:

  • Друштво, култура и образовање (Society, Culture and Education)
  • Вишејезичност и интеркултуралност (Plurilingual and Intercultural Education)
  • Животна средина и одрживи развој (Environment and Sustainable Development)
  • Математика (Mathematics)
  • Уметност (Arts)
  • Педагогија и дидактика (Pedagogy and Didactics)

Стручњаци са свих универзитета (Универзитет у Порту, Португалија; Универзитет у Линцу, Горња Аустрија; Универзитет у Љубљани, Словенија; Универзитет у Холандији, Универзитет у Нитри, Словачка)  који учествују у пројекту даће свој допринос заједничком наставном програму. У циљу реализације ЕПТЕ пројекта биће одабрано по троје одличних студената са смера ОАС Учитељ са свих високошколских установа које учествују.

Програмом је обезбеђена стипендија у оквиру Еразмус+ програма. Више информација о програму можете добити путем линка  http://www.epteteacher.eu/  или слањем упита на имејл  majastanojevic2@gmail.com