Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Erasmus+ konkursi za mobilnost studenata i zaposlenih, KA103 i KA107 programi mobilnosti


Univerzitet u Kragujevcu je objavio konkurse za mobilnosti u okviru Erazmus+ programa mobilnosti, i to:


1. Konkurs za stipendiranu mobilnost studenata u svrhu učenja, u okviru Erazmus+ KA103 programa mobilnosti (mobilnosti između programskih zemalja): https://kg.ac.rs/vest.php?vest_je=2978

Rok za prijavu je 05. april 2021. godine.


2. Konkurs za stipendiranu mobilnost studenata u svrhu prakse, u okviru Erazmus+ KA103 programa mobilnosti (mobilnosti između programskih zemalja): https://kg.ac.rs/vest.php?vest_je=2980

Rok za prijavu je 05. april 2021. godine.


3. Konkurs za stipendiranu međunarodnu kreditnu mobilnost u svrhu u učenja, u okviru Erazmus+ KA107 programa mobilnosti (mobilnosti između programskih i partnerskih zemalja): https://kg.ac.rs/vest.php?vest_je=2982

Rok za prijavu je 08. april 2021. godine.


4. Konkurs za nastavni kadar Univerziteta u Kragujevcu, za stipendiranu mobilnost u okviru Erazmus+ KA103 programa mobilnosti (mobilnosti između programskih zemalja): https://kg.ac.rs/vest.php?vest_je=2983

Rok za prijavu je 09. april 2021. godine.


5. Konkurs za nenastavni kadar Univerziteta u Kragujevcu, za stipendiranu mobilnost u okviru Erazmus+ KA103 programa mobilnosti (mobilnosti između programskih zemalja): https://kg.ac.rs/vest.php?vest_je=2984

Rok za prijavu je 09. april 2021. godine.


6. Konkurs za Fakultet tehničkih nauka u Čačku Univerziteta u Kragujevcu za stipendiranu mobilnost i okviru Erazmus+ KA107 programa mobilnosti (mobilnost između programskih i partnerskih zemalja – Kina): https://kg.ac.rs/vest.php?vest_je=2987

Rok za prijavu je 12. april 2021. godine.


7. Konkurs za zaposlene na Univerzitetu u Kragujevcu za stipendiranu mobilnost u okviru Erazmus+ KA107 programa mobilnosti (mobilnost između programskih i partnerskih zemalja): https://kg.ac.rs/vest.php?vest_je=2988

Rok za prijavu je 12. april 2021. godine.