Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Еколошки камп – Еколошка организација EcoSync и Факултет педагошких наука


На Факултету педагошких наука у Јагодини, од 24. до 26. маја 2024. године реализован је тродневни камп у организацији ЕО EcoSync из Јагодине која се бави унапређењем заштите животне средине, едукацијом деце и омладине о значају заштите животне средине и организацијом различитих еколошких активности, и наставника проф. др Светлане Ћурчић и доц. др Јелене Младеновић. У активностима су учествовали студенти прве године ОАС Факултета и студенткиња МАС Милица Костадиновић.

Првог дана кампа учесници су обишли Специјални резерват природе „Брзанско Моравиште“, једно од последњих очуваних мочварних станишта у нашој земљи и Споменик природе „Кочин храст“. На терену су студенти упознати са улогом заштићених природних добара у очувању биодиверзитета, значајем влажних станишта као и угроженим и ретким врстама у Србији.

Другог дана кампа специјални гост, др Александар Ваљаревић, редовни професор са Географског факултета Универзитета у Београду одржао је предавање о методама у истраживању животне средине и геоекологије. Учесници су, након тога, обишли Парк Факултета и Спомен парк Руско гробље, прошетали „Стазом здравља“ и дебатовали о значају урбаних зелених површина и настави ван учионице.

Последњег дана кампа сумирани су утисци и подељене захвалнице учесницима. Студенти су упознати са еколошким активизмом и позвани су да узму активно учешће у активностима заштите и очувања животне средине. Договорене су и будуће активности на обострано задовољство.