Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел. (+381 35) 223-805, Факс: (+381 35) 223-805

Чланови НУМ тима као пленарни предавачи у школи „11.мај“


У школи са домом за ученике оштећеног слуха и говора “11. мај”, Јагодина, 29.3.2019. године организована је трибина под називом“Примена различитих техника и материјала у настави ликовне културе”. Чланови НУМ тима Факултета педагошких наука у Јагодини били су пленарни предавачи.

Тема пленарног излагања доц. др Милоша Ђорђевића је Холистички карактер примене ликовних техника и материјала у настави.

Доц. др Александра Михајловић и ассист. МА Андријана Милетић представиле су активности НУМ тима Факултета педагошких наука у Јагодини темом Промоција науке, уметности и математике кроз интегративни приступ. „