Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

ЧАСОПИС „УЗДАНИЦА“ НА ERIH PLUS ЛИСТИ


Узданица, часопис за језик, књижевност и педагошке науке чији је издавач Факултет педагошких наука у Јагодини и који је категоризован као врхунски часопис националног значаја [М51] – индексиран је у ЕРИХ плус бази (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences) и добио je позитивну рецензију за индексирање у МЛА бази периодичних часописа (MLA Directory of Periodicals).
Честитамо Уредништву, свим ауторима, рецензентима и сарадницима који су допринели одржању и унапређењу квалитета Узданице.
До краја новембра биће објављен ванредни број Узданице о делу Јована Радуловића, као четврти суиздавачки пројекат са Српском књижевном задругом.
Редовна децембарска свеска (2021) тематског је карактера и посвећена је изазовима у образовању у пандемијским околностима (Crises, Challenges and Education).

 
https://pefja.kg.ac.rs/uzdanica/