Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Архива ранијих статута

Статут Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу – пречишћен текст 2020. (објављено 23.1.2020.)
Статут Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу – пречишћен текст 2019. (објављено 9.8.2019.)
Статут Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу – пречишћен текст 2018.
Сагласност на измене и допуне Статута – Одлука Савета Универзитета у Крагујевцу од 14.11.2017.
Одлука о изменама и допунама Статута Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу 2017.
Статут Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, април 2016.)
Сагласност на измене и допуне Статута – Одлука Савета Универзитета у Крагујевцу од 8.3.2016.
Сагласност на измене и допуне Статута – Одлука Савета Универзитета у Крагујевцу од 28.12.2015.
Сагласност на Статут – Одлука Савета Универзитета у Крагујевцу од 6.11.2012.
Статут Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу (24.10.2012.)