Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Архива Закона о високом образовању из 2005. са изменама и допунама


 ЗАКОН О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ – пречишћен текст 2016.
ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ („Службени гласник Републике Србије“ број 87/16)
ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ („Службени гласник Републике Србије“ број 68/15)
Аутентично тумачење одредбе члана 54. став 1. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Србије“ број 45/15)
ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ („Службени гласник Републике Србије“ број 99/14)
ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ („Службени гласник Републике Србије“ број 89/13)
ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ („Службени гласник Републике Србије“ број 93/12)
ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ („Службени гласник Републике Србије“ број 44/10)
ЗАКОН О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ЗАКОНА О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ („Службени гласник Републике Србије“ број 97/08)
АУТЕНТИЧНО ТУМАЧЕЊЕ („Службени гласник Републике Србије“ број 100/07)
ЗАКОН О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ („Службени гласник Републике Србије“ број 76/05)


Архива колективних уговора високог образовања

ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ (Службени гласник Републике Србије, број 12/09)
СПОРАЗУМ о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за високо образовање („Службени гласник Републике Србије“ број 9/12)