Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

ANGAŽOVANA UMETNOST STUDENATA FPNJ U DOBA KORONE


Studenti Fakulteta pedagoških nauka uprkos kriznim okolnostima nalaze načina da se pored mnogobrojnih obaveza i aktivnosti umetnički izražavaju.

Predstavljamo neke od zanimljivijih umetničkih radova nastalih u stilu pop-arta. „Pop-art“ je naziv za umetnost popularne kulture.

U polje slikarstva i umetnosti pop-art pravac je doneo mnogo elemenata iz masovne i popularne kulture, kao što su reklame, stripovi i slični manifesti.