Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

АМБАСАДА САД У СРБИЈИ ИЗАБРАЛА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТ ФАКУЛТЕТА ПЕДАГОШКИХ НАУКА

Образовање за одговорно учешће у демократском друштву: Унапређивање толеранције употребом графичких новела у настави енглеског језика

(Teaching Global Citizenship: Developing Tolerance through Graphic Novels)

Амбасада САД у Србији је на конкурсу за пројекте у области наставе енглеског језика изабрала за финансирање пројекат Факултета педагошких наука под насловом Образовање за одговорно учешће у демократском друштву: унапређивање толеранције употребом графичких новела у настави енглеског језика (оригинални назив: Teaching Global Citizenship: Developing Tolerance through Graphic Novels).

Пројекат чији је фокус унапређивање регионалне сарадње и стабилности кроз образовање, добио је новчану подршку за реализацију у 2020/2021 школској години. Циљеви пројекта су бројни и односе се на наставу на Факултету педагошких наука и образовање учитеља који стичу компетенције да предају енглески језик на млађем школском узрасту, као и на на стручно усавршавање наставника енглеског језика у основним школама да код својих ученика поред језичких знања и вештина развијају толеранцију и свест о потреби да сви доприносимо миру и стабилности у нашем региону.

Пројекат је настао у сарадњи са експертом из САД, проф. др. Џоан Кенг Шин са Џорџ Меисон Универзитета у Ферфаксу, Вирџинија, која је коаутор и реализатор пројекта заједно са доц. др Вером Савић са Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу. Коауторке ће, у сарадњи са наставницом енглеског језика Ивоном Ранђеловић, у првој фази реализације пројекта одржати десет вебинара за учеснике из Србије, наставнике енглеског језика одабране на основу конкурса, који ће своја нова знања и материјале користити у раду са својим ученицима. Затим ће, у завршној фази пројекта, на Факултету педагошких наука бити организована Летња школа за наставнике енглеског језика, као вид стручног усавршавања за наставнике из целе Србије, уз присуство ученика основних школа.

Очекује се да овај, до сада јединствени вид обуке, резултира развојем свести ученика и будућих учитеља и наставника, учесника пројекта, о њиховој улози у обезбедјивању мира и стабилности у нашем региону. Улога Амбасаде САД у Србији није само у обезбеђивању финансијске подршке, већ укључује и експертизу универзитетског образовања у Сједињеним Државама. Овакав вид сарадње Факултета педагошких наука представља још један његов значајан корак ка приближавању светским стандардима у високом образовању.