Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел. (+381 35) 223-805, Факс: (+381 35) 223-805

Научни скупови и конференције

 


ПРОФЕСИОНАЛНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ У ОБРАЗОВАЊУ ЗА 21. ВЕК

Међународна научна конференција у организацији Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу,Јагодина, Србија

Јагодина  23-25.мај 2019. године


Датум: 25.04.2017.

ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОМ НАУЧНОМ СКУПУ
Књижевност за децу у науци и настави

На бијеналном, 5. по реду, научном скупу Књижевност за децу у науци и настави – одржаном  21. априла 2017 на Факултету педагошких наука у Јагодини – од 57 прихваћених тема било је укупно 49 излагања. Седам учесника долазило је из земаља региона (Македонија, Босна и Херцеговина и Црна Гора).

Скуп „Књижевност за децу у науци и настави“ огранизован је у три радне целине. Пленарна излагања, на самом почетку, дотакла су се опште проблематике књижевног стваралаштва за децу у новом веку, као и питањима читања и наставе књижевности у савременом животном и школском окружењу. У пленарном делу излагали су проф. др Љиљана Пешикан-Љуштановић са Универзитета у Новом Саду, проф. др Милош Ковачевић и проф. др Зона Мркаљ са Филолошког факултета Универзитета у Београду и др Јован Љуштановић са Високе школе струковнох студија за образовање васпитача у Новом Саду.

Скуп је, након паузе,настављен кроз пет паралелних програмских секција које су из различитих углова осветљавале феномен стваралаштва, читања и тумачења књижевности за децу савременог доба:

 1. Језичко-стилске одлике књижевности за децу 21. века
 2. Књижевност за децу у 21. веку – методички приступи
 3. Књижевност за децу у 21. веку – књижевнотеоријски приступи
 4. Књижевност за децу у 21. веку – методика и наставна корелација
 5. Нова читања класика

Књижевност за децу у новом окружењу створеном убрзаним информатичким напретком остаје важан сегмент како васпитно-образовног процеса у оквиру настојања да се створи школа за 21. век, тако и сталне потребе да се читалачке навике усвајају и развијају на најранијем узрасту (притом се посебно истиче значај предшколског нивоа, као и млађег основношколског узраста). Истакнути су, као посебно значајни, нови облици рецепције књижевног текста кроз читање у електронском формату, снажни узлет форме аудио-књига, као и односа који традиционални књижевни текст успоставља према медијима новог доба

Највећи број излагања на скупу бавио се питањима наставне обраде књижевних текстова у окружењу модерних технологија дајући примере како је могуће нове услове искористити као предност за потребе методичке интерпретације текста. Ново животно и наставно окружење понудило је и неке неочекиване форме наставне корелације између различитих предмета чему је такође било посвећено неколико запажених излагања на скупу

Након извршене рецензије 43 рада појавиће се у Зборнику радова који је у фази припреме за штампу. Излазак се очекује у јануару 2018. године.


Датум: 18.10.2017.

ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОМ НТЕРДИСЦИПЛИНАРНОМ СИМПОЗИЈУМУ
’’ФИЛОЗОФИЈА МЕДИЈА – МЕДИЈИ И АЛТЕРНАТИВА’’

На Факултету педагошких наука у Јагодини и у Хотелу ’’Афа Спа Ресорт’’ у Кончареву, у периоду од 6. до 8. септембра 2017, одржан је интердисциплинарни научни симпозијум са међународним учешћем ’’Филозофија медија – Медији и алтернатива’’.
Овај интердисциплинарни научни скуп окупио је истакнуте научнике из региона у области филозофије медија, комуникологије, медијске педагогије, теорије уметности и медија, социологије и културологије, као и велики број медијских професионалаца и стручњака за комуникацију.
Симпозијум су партнерски организовали Естетичко друштво Србије као носилац пројекта, Факултет педагошких наука у Јагодини, НВО “Млади Грашак“ за уметност, културу и друштвена питања из Београда, Српско филозофско друштво, Факултет драмских уметности Универзитета у Београду, Истраживачки-медијски центар из Подгорице и НВО Балканолошки истраживачки центар из Бањалуке.
Укупно је изложено тридесет седам пријављених радова. У оквиру пратећег програма отворене су изложбе “Позоришни плакат” Слободана Штетића и изложба фотографија Анђелке Савовић “Рокенрол – Универзални језик комуникације”. Симпозијум је изазвао велику пажњу медија у Србији и у региону.

После седам година одржавања научног симпозијума Филозофија медија на хрватском острву Црес, овај научни скуп је ове године пресељен у Србију, на Факултет педагошких наука у Јагодини и у Хотел ’’Алфа Спа Ресорт’’ у Кончареву где ће се и убудуће одржавати.
Историјат овог научног симпозијума је веома богат. Године 2009, Хрватско филозофско друштво оргаизовало је на Цресу симпозијум Филозофија и медији, у оквиру традиционалног симпозијума Дани Фране Петрића. Дефинисани проблеми, отворена питања и предложена решења током рада скупа, указали су на потребу за промишљањем медија на постављеним темељима, које би било настављено. Као резултат прожимања различитих искустава и визија, покренута је иницијатива утемељења годишњег међународног интердисциплинарног симпозијума Филозофија медија. Основна визија била је поставити темеље једног другог/друкчијег промишљања медија, који би отворили нове приступе у сагледавању актуелне медијске проблематике, а кроз укрштање искустава, знања и углова посматрања, развијаних у оквирима посебних друштвено-хуманистичких дисциплина, попут филозофије, теорије медија, антропологије, филологије, теорије уметности, театрологије, социологије, комуникологије, теорије књижевности, итд. Две године касније, на Цресу је одржан први у циклусу симпозијума Филозофија медија, на тему: Филозофија медија: питања утемељења, заснивања и/или откривања (Црес, 18-19.09.2011), од када је одржано још пет симпозијума са следећим темама: Филозофија медија: медији и уметност (Опатија, 19-22.09.2012); Филозофија медија: медији и јавност (Дубровник, 15-17.11.2013); Филозофија медија: будућност медија (Црес, 18-21.09.2014); Филозофија медија: креативност и медији (Црес, 17-20.09.2015); Филозофија медија: митологија и имагинација (Црес, 22-25.09.2016). Симпозијум су партнерски покренули Удружење грађана Млади грашак за уметност, културу, медије и друштвена питања (Београд), и Центар за филозофију медија и медиолошка истраживања (Загреб) у сарадњи са Секцијом за Филозофију медија Хрватског филозофског друштва. У наредном периоду проширена је сарадња са партнерским организацијама: Секција за филозофију медија Естетичког друштва Србије (Београд), и Универзитет Сјевер (Хрватска). У периоду од 2011-2016. године, скуп је уживао подршку ресорног министарства Републике Хрватске, а у периоду од 2012-2015. и покровитељство Председника Републике Хрватске.
Учеснице и учесници међународног интердисциплинарног симпозијума „Филозофија медија: Медији и алтренатива“ (Јагодина, Кончарево, септембра 2017. године), на основу одслушаних излагања и завршне дискусије, донели су следеће закључке:

 • Филозофија медија би требало да утемељи принципе који би се тицали алтернативних простора за деловање, како у оквирима постојеће медијасфере, тако и изван домета њеног утицаја. Претпоставку за такво деловање чине медијска и технолошка писменост, као и проблемски, односно критички став према затеченом стању у области медија, како у нас, тако и у свету.
 • Нова и алтернативна медијска култура требало би да буде примењена у областима политике, образовања, уметности (превашодно позоришта) и утопијских пројекција будућности, које циљају на повратак интересовања за човека, природу, уметничке занате, као и ону уметност која се изводи уживо.
 • Алтрернативност и другост не треба да буде укључена у маинстреам идеологију, ваља непосредно да прилази грађанкама и грађанима, кроз дијалог,подстицање партиципативности и одсуство хијерархијски структурисаног мишљења и људске праксе.
 • Алтернатива је нужан услов медијске и сваке друге слободе.
 • Алтернатива постојећим мејнстрим медијима је у алтернативним видовима образовања за медије, као и образовање за медијску писменост.
 • За схватање данашњих медија важно и познавање технологије, са циљем да се грађани укључе у деконструкцију информатичких ратова.
 • Алтернатива постојећим мејнстрм медијима је и уметност уживо, као и повратак природи и човеку, насупрот медијацентричном свету.

Чланови Програмског и Организационог одбора научног скупа ’’Филозофија медиј’’ постигли су договор да се следеће године ова научна конференција одржи у исто време на Факултету педагошких наука у Јагодини и у Хотелу ’’Алфа Спа Ресорт’’ у Кончареву, а тема конференције ће бити ’’Медији и конфликти’’. На пролеће 2018. године, планирано је објављивање Зборника са овогодишње научне конференције чији ће издавач бити Факултет педагошких наука у Јагодини.


Датум: 30.3.2016.

ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОМ НАУЧНОМ СКУПУ
Савремено предшколско васпитање и образовање: изазови и дилеме

Национални научни скуп са међународним учешћем

Савремено предшколско васпитање и образовање: изазови и дилеме

На Факултету педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина, 25. марта 2016. године одржан је национални научни скуп са међународним учешћем, на тему Савремено предшколско васпитање и образовање: изазови и дилеме. Програмски одбор скупа окупио је еминентне стручњаке из области предшколске педагогије из Словеније, Босне и Херцеговине, Мађарска и Србије. Овај скуп је финансијски подржало Министарство просвете, науке и технолошког развоја Р Србије.

У пленарном делу скупа, представљена су четири рада: проф. др Јурке Лепичник Водопивец, проф. др Зоне Мркаљ, проф. др Емине Копас-Вукашиновић и доц. др Биљане Стојановић. Остала саопштења (22 рада) изложена су у две тематске секције. Овај скуп је имао за циљ да окупи научне раднике, предшколске педагоге, васпитаче и мастер студенте, да би се сагледало стање и подстакао даљи развој предшколског васпитања и образовања и да би се ојачала сарадња научних и стручних радника у овој области.

Зборник радова са скупа учесници су добили као пратећи материјал.

Одржавање скупа је медијски подржано од стране телевизије „Палма плус“ из Јагодине.

Треба нагласити да је први пут на Факултету педагошких наука у Јагодини  организован скуп посвећен предшколском васпитању и образовању и да су први
пут студенти учесници на скупу и аутори радова који су изложени.

  

 


Датум: 29.04.2014.

Научни скуп Књижевност за децу у науци и настави

ns1На Факултету педагошких наука у Јагодини, 11. и 12. априла 2014. одржан је традиционални научни скуп посвећен проучавањима књижевности за децу са аспекта науке о књижевности, лингвистике и методике наставе језика и књижевности.

Ове године скуп је започео 11. априла књижевним сусретом са Дејаном Алексићем. У разговору с књижевником, који је водила доц. др Снежана Марковић, учествовали су и студенти Факултета и ученици основних школа „17. октобар“ и „Милан Мијалковић“ – Вук Петровић, Сташа Ракић, Миња Моловић и Ива Јовановић. Програм је употпуњен учешћем Николе Јанковића, ученика музичке школе „Владимир Ђорђевић“ из Јагодине.

Истог дана у читаоници Факултета одржана је промоција издања објављених између два научна скупа. Представљен је зборник радова са претходног скупа, монографија Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина (1993–2013), књиге професора Милоша Ковачевића Лингвистика као србистика, У одбрану српске ћирилице и Српски писци у озрачју стилистике. На крају је представљена и монографија наставника Факултета, проф. др Виолете Јовановић и доц. др Илијане Чутура, Књижевност за децу и младе – поетика и тумачења. Сусрет су организовали библиотекари Светлана Стевановић и Милева Лукић, а говорили су Милош Ковачевић, Зона Мркаљ, Саша Кнежевић, Михаило Шћепановић, Тиодор Росић, Виолета Јовановић и Илијана Чутура. Програм су употпунили ученици другог разреда Основне школе „17. октобар“ Сташа Ракић и Вук Петровић.

ns2-1У суботу, 12. априла, скуп је настављен научним излагањима организованим у оквиру пленарне седнице и излагања у тематским секцијама. Председавали су проф. др Милош Ковачевић, проф. др Виолета Јовановић и проф. др Тиодор Росић. У пленуму су излагали професори Љиљана Пешикан-Љуштановић, Миомир Милинковић, Зона Мркаљ и Срето Танасић, а њихови реферати односили су се на теме којима су биле посвећене секције.

Традиционално, прва секција била је посвећена језичко-стилским одликама савремене књижевности за децу. Друга секција је, због бројности пријављених излагача, била подељена у две подсекције које су се бавиле актуелним тенденцијама у српској прози за децу, док је трећа – такође већ традиционално – обухватила различита питања савремених методичких тумачења књижевности за децу. Као и претходни, и овај скуп је био посвећен једном својом секцијом стваралаштву једног српског аутора. Ове године био је то Душан Радовић, о чијим су драмским и прозним текстовима говорили излагачи у четвртој секцији.

Секцијама су председавали Јованка Радић, Тихомир Петровић, Бранко Ристић, Дијана Вучковић и Милентије Ђорђевић.

На скупу је поднесено преко 40 реферата чији су излагачи из Србије, Црне Горе, Републике Српске и Македоније. Посебно је задовољство организатора што су и овог пута пријављени учесници са свих државних универзитета у земљи и са два института – Института за српски језик и Института за педагошка истраживања.

Скуп је завршен пленарном седницом на којој су председавајући поднели извештаје о раду секција, а потом су изнети закључци и предлози за теме наредног скупа.

Организациони одбор скупа чинили су Маја Димитријевић, Бранко Илић, Нина Марковић, Снежана Марковић, Виолета Јовановић, Тиодор Росић, Илијана Чутура и Јелена Спасић.

Преузмите извештај