Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Архива научних скупова


Датум:26.06.2008

Методички аспекти наставе математике

Регионални научни скуп на тему Методички аспекти наставе метематике одржан је 23. и 24. јуна 2008. године на Педагошком факултету у Јагодини, у организацији самог Факултета, а под покровитељством Амбасаде Републике Финске у Београду. Овај скуп је део пројекта Развој курикулума: унапређивање практичне наставе и истраживања, пети је и последњи у току школске 2007/08. године у оквиру наведеног пројекта. Научном скупу је присуствовало 240 учитеља и наставника математике и информатике из основних школа Поморавског округа и из неколико суседних округа. Посебно интересовање су показали студенти Педагошког факултета, а пројектом је до сада обухваћено преко 500 учитеља и наставника различитих стручних профила.

Преузмите извештај

 

mat1 mat2 mat3 mat4

mat5 mat6 mat7 mat8

 


Датум:17.05.2008

Поштовање различитости деце у настави енглеског језика на раном узрасту

Педагошки факултет у Јагодини поново је био центар нових догађања у области образовања: 16. и 17. маја 2008. године одржана је међународна конференција из области методике наставе енглеског језика под називом Поштовање различитости деце у настави енглеског језика на раном узрасту. Ово је четврти скуп који је на овом факултету одржан у текућој школској години као део пројекта Развој курикулума: унапређивање практичне наставе и истраживања, чији је покровитељ Амбасада Републике Финске у Београду.

Извештај

 

elt1 elt2

elt3 elt4 elt5


Датум:10.05.2008

Етичка димензија образовања

У време када обележава 110 година школовања учитеља, Педагошки факултет у Јагодини је на предлог Катедре за хуманистичке науке, организовао, 9. и 10. маја међународни научни скуп на тему: Етичка димензија образовања. Скуп је окупио 34 учесника са различитих факултета и института из земље и Региона.

Извештај

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA


Датум:12.04.2008

Уметност у методикама наставе

На Педагошком факултету у Јагодини је крајем прошле недеље, 11. и 12. априла 2008. године, одржан регионални научни скуп под називом Уметност у методикама наставе. Скуп је организован под покровитељством Амбасаде Републике Финске у Београду, као део пројекта Развој курикулума: унапређивање практичне наставе и истраживања, којим је предвиђено одржавање пет научних скупова из различитих области образовања и стручног усавршавања учитеља и наставника.

Извештај

umetnost2 umetnost3 umetnost4 umetnost5


Датум:23.12.2007

Научно-стручни скуп КНЈИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ У НАУЦИ И НАСТАВИ

На Педагошком факултету у Јагодини 21. и 22. децембра 2007. одржан је научни скуп Књижевност за децу у науци и настави. Скуп је организован у оквиру пројекта Реформа курикулума: унапређивање практичне наставе и истраживања у сарадњи са Владом Републике Финске.
Програмски одбор скупа чинили су: проф. др Вук Милатовић, проф. др Миомир Милинковић, проф. др Тихомир Петровић, доц. др Виолета Јовановић и доц. др Тиодор Росић. У организационом одбору били су: проф. мр Сретко Дивљан, предавач Вера Савић, мр Илијана Чутура, доц. др Тиодор Росић и доц. др Виолета Јовановић.

Учесници научног скупа били су еминентни стручњаци из области науке о књижевности, лингвистике и методике језика и књижевности, из земље (преко 50 учесника са свих државних универзитета, од чега 14 са Педагошког факултета у Јагодини) и региона (укупно 10 учесника из Републике Српске, Црне Горе и Македоније).

Скуп је отворио и уњеговом раду учествовао амбасадор Републике Финске, господин Кари Веијалаинен. Седам реферата у пленуму поднели су: проф. др Тихомир Петровић, проф. др Миомир Милинковић, проф. др Вук Милатовић, проф. др Радоје Симић, проф. др Мито Спасевски проф. др Цвијетин Ристановић и доц. др Тиодор Росић. Потом је рад настављен у секцијама за језик, књижевност и методику. Извештаје о раду секција поднели су професор Милош Ковачевић и професор Миомир Милинковић.

Скуп је пружио нова сазнања о актуелним кретањима у савременој теорији књижевности за децу, као и најсвременије увиде у књижевнотеоријске, лингвистичке и методичке приступе књижевности за децу и младе. Сви реферати са овог научног скупа биће штампани у зборницима радова.

nskup_kzdunin1 nskup_kzdunin2 nskup_kzdunin3 nskup_kzdunin4

 


Датум:10.12.2007

Корисне стратегије за наставнике

Једнодневни семинар под насловом Корисне стратегије за наставнике одржан је на Педагошком факултету у Јагодини дана 9. новембра 2007. године. Предавач је био Др Пхиллипе Дупонт, директор школе за децу и адолесценте са поремећајем понашања у држави Мериленд, САД, и предавач организације ТWИ фор тхе Цхилдрен, Вирџинија, САД. Оснивач и председница ове организације, господја Боббy Хоусер, почела је да ради са децом на Балкану 1996. године и већ десет година организује тимове стручњака који припремају и изводе радионице (првенствено за наставу енглеског језика) за наставнике који раде са децом у летњим камповима, сиротиштима и центрима за децу са посебним потребама.

Семинар је био намењен студентима и наставницима Педагошког факултета, а састојао се од неколико повезаних предавања о стварању услова за успешно учење, мотивисању ученика и стратегијама за контролу понашања. Било је присутно преко сто студената који су показали велико интересовање за теме везане за њихов будући позив. Учесници су предавања пратили на енглеском језику и активно учествовали у дискусији. Сви учесници су добили сертификат о присуству семинару.

amerikanci_predavanje1 amerikanci_predavanje2 amerikanci_predavanje3


Датум:01.06.2007

Научно-стручни скуп СТВАРАЛАШТВО НИКОЛЕ ЦВЕТКОВИЋА

nikolacvetkovic_skup1У организацији Универзитета у Крагујевцу, Педагошког факултета у Јагодини, Факултета за културу и медије Мегатренд Универзитета у Београду, Бања Лука Цоллеге-а, Дечјег позоришта „Станиславски“, Јагодина, Књижевне радионице „Владимир Красић“ Београд Одржан је Научно-стручни скуп СТВАРАЛАШТВО НИКОЛЕ ЦВЕТКОВИЋА у Јагодини, 1. јуна 2007. године у Свечаној сали Педагошког факултета у Јагодини са почетком у 11.00h.

Никола Цветковић је рођен 1939. године у Лесковцу, где је завршио основну школу и гимназију. На Филолошком факултету у Београду дипломирао је 1964. године на Групи за југословенску и општу књижевност. На истом факултету је 1973. године магистрирао („Поетика Милана Дединца“). Докторску дисертацију „Песничко стваралаштво и поетика Милоша Црњанског“ одбранио је 1981. године пред комисијом Филолошког факултета у Београду …

Програм скупа


Рука у тесту – интернационални семинар

У оквиру програма професионалног развоја наставника у Србији „Корак“, марта 2006. године на факултету је организован семинар под називом Рука у тесту. Семинар је имао за циљ да постави теоријску основу за истраживање могућности експерименталног рада на пољу наставе природних наука, као и да да практичне смернице у оваквом раду. Студенти факултета и учитељи-ментори упознали су се са основним идејама програма Ла маин а ла пате у Француској и могућностима реализације садржаја природних наука на предшколском узрасту и у млађим разредима основне школе. Предавачи на семинару били су: Цециле де Хоссон (Универзитет Париз ВИИ), доктор Вера Бојовић (Министарство просвете и спорта), професор др Душанка Обрадовић (ПМФ Нови Сад) и др Стеван Јокић, руководилац пројекта и научни сарадник Института за нуклеарне науке у Винчи.

Замке у настави српског језика и књижевности – менторски семинар одржан је у децембру 2005. Семинар је имао за циљ да створи методолошке основе за креирање савременог менторског система у професионалној пракси студената и практично и стручно оспособе учитеље-менторе за пружање инструкција, компетентне подршке и повратних информација студентима на пракси.

engleski1 engleski2 medjunarodna2

Замке у настави српског језика и књижевности – други менторски семинар одржан је у мају 2006. Семинар је имао за циљ да унапреди теоријска знања учитеља-ментора из области српског језика, књижевности и методике српског језика и књижевности. На тај начин учитељи који су ментори студентима на професионалној пракси могу подржати студенте и у примени савремених сазнања, метода и облика рада и наставних средстава.
Програми семинара, односно теме предавања и радионица утврђене су у сарадњи са учитељима који су у благовремено спроведеној анкети навели најчешће недоумице у чијем решавању би им била драгоцена помоћ одговарајућих стручњака. Предавачи на семинару (др Милентије Ђорђевић, мр Ана Јовановић, мр Илијана Чутура, Бранко Илић, мр Миодраг Павловић, мр Сања Голијан, мр Смежана Марковић) били су професори и асистенти са Учитељског факултета у Јагодини, Учитељског факултета у Сомбору, Филозофског факултета у Нишу и Филолошког факултета у Крагујевцу. Предавачи су осим добро припремљених излагања и маштовито урађених презентација полазницима понудили и садржајан штампани материјал који је послужио као основа за радионаичарски рад, али и систематизовани преглед обрађених тема.

Организацијом семинара Замке у настави српског језика и књижевности и како их избећи Учитељски факултет у Јагодини отпочео је са реализацијом програма перманентног стручног усавршавања наставника основних школа у Србији.
Менторски семинар за наставнике енглеског језика чинило је седам предавања и седам радионица. Циљ овог семинара био је да наставницима пружи подршку у сегментима методике енглеског језика битним и за рад у млађим разредима основне школе. Како се на Факултету планира формирање модула за енглески језик, семинар је подржао истраживања теоријско-методолошких основа и планирање курикулума за овај модул. „. Семинар је чинило седам предавања и седам радионица које су одржали професори методике енглеског језика са Универзитета у Београду, Крагујевцу и Нишу, као и тренери акредитовани од стране Министарства просвете и спорта Србије и Британског Савета у Београду.

Програм Дете је отац човека чинили су сусрети са Драганом Лакићевићем и Грозданом Олујић (ауторима књижевних дела у саставу школске лектире предвиђене основношколским курикулумом). Основни циљеви програма јесу: истраживање нових могућности за тумачење књижевних дела на основу разговора са самим аутором, повећање заинтересованости студената за изучавање књижевности за децу и методике књижевности.

Међународна студентска конференција Насиље и школа, у организацији Уније студената учитељских факултета Србије, одржана је у фебруару 2006. у Крагујевцу. Пројекат чини серија активности, а студенти нашег факултета организовали су ову конференцију у сарадњи са програмом „Корак“ и Универзитетом у Крагујевцу. Учесници са простора целе бивше Југославије у оквиру ове конференције реализовали су снимање два видео спота о насиљу у школи. Међу предавачима и модераторима биле су и др Весна Трифуновић и мр Илијана Чутура. Наставно-научно веће Факултета усвојило је извештај о овој конференцији.

 

ruka_u_testu1 ruka_u_testu2 ucionica1