Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Uzdanica, god. XX, br. 1 – jun 2023.CEO BROJ

Uzdanica, god. XX, br. 1 – jun 2023.

DOI: 10.46793/Uzdanica20.1


Pojedinačni tekstovi

Snežana J. Milojević, POLIVALENTNOST ŽANRA ŽITIJA
DOI: 10.46793/Uzdanica20.1.007M

Anka Ž. Simić, STEFAN PRVOVENČANI: PRVI SRPSKI KRALj I DRUGI SRPSKI BIOGRAF U RECEPTIVNOJ MISLI XX VEKA
DOI: 10.46793/Uzdanica20.1.021S

Danijela M. Janjić, PERUĐA I ISPITIVANjE SADAŠNjOSTI U PUTOPISU LjUBAV U TOSKANI MILOŠA CRNjANSKOG
DOI: 10.46793/Uzdanica20.1.033J

Nataša V. Ninčetović, BARING THE ESSENCE IN DELILLO’S THE BODY ARTIST: REACHING THE TRUTH THROUGH FACING DEATH
DOI: 10.46793/Uzdanica20.1.043N

Danica M. Jerotijević Tišma, ENGLISH-MAJOR STUDENTS’ ATTITUDES TO LANGUAGE LEARNING APPS – IS THERE ROOM FOR PRONUNCIATION PRACTICE?
DOI: 10.46793/Uzdanica20.1.053JT

Antonina V. Kostić, VOĐENA PISANA PRODUKCIJA NA MODERNOM GRČKOM JEZIKU – STUDIJA SLUČAJA
DOI: 10.46793/Uzdanica20.1.069K

Dušica M. Kandić Najić, THE ROLE OF LISTENING IN DEVELOPING PRIMARY STUDENTS’ SPEAKING SKILLS
DOI: 10.46793/Uzdanica20.1.085KN

Tamara M. Bradonjić, TEACHING PRACTICES IN MULTI-GRADE CLASSES – BENEFITS OF USING CLIL AND PEER TUTORING METHODS WITH DIFFERENT STUDENT GROUP FORMATIONS
DOI: 10.46793/Uzdanica20.1.095B

Biljana S. Soleša, Raisa J. Cvetković, EPSKA NARODNA PESMA „BANOVIĆ STRAHINjAˮ U HIBRIDNOJ NASTAVI
DOI: 10.46793/Uzdanica20.1. 113S

Jelena Lj. Spasić, Nataša A. Spasić, Jelena R. Danilović Jeremić, LEKSIČKA SREDSTVA ZA ISKAZIVANjE NESLAGANjA SA SAGOVORNIKOM U DRUŠTVENIM MEDIJIMA
DOI: 10.46793/Uzdanica20.1.133S

Slobodanka M. Oparnica, JEZIČKO-STILSKE OSOBENOSTI DRAMSKE BAJKE „PEPELjUGAˮ ALEKSANDRA POPOVIĆA
DOI: 10.46793/Uzdanica20.1.149O

Katarina B. Putica, Miloš S. Kozić, A CROSS-AGE STUDY OF THE DEVELOPMENT OF UNDERSTANDING OF THE CONCEPT OF MATTER AT THE MACROSCOPIC AND SUB-MICROSCOPIC LEVEL
DOI: 10.46793/Uzdanica20.1.171P

Aleksandra M. Mihajlović, Vladimir T. Ristić, Emina M. Kopas-Vukašinović, STAVOVI STUDENATA O KVALITETU ONLAJN NASTAVE MATEMATIKE TOKOM PANDEMIJE KOVIDA 19
DOI: 10.46793/Uzdanica20.1.183M

Sandra R. Milanović, Nataša T. Đorić, UTICAJ PANDEMIJE KOVIDA 19 NA FIZIČKU AKTIVNOST STUDENTKINjA FAKULTETA PEDAGOŠKIH NAUKA U JAGODINI
DOI: 10.46793/Uzdanica20.1.201M

Biljana J. Stojanović, Radmila B. Milovanović, Ivana R. Ćirković-Miladinović, EMOCIONALNE REAKCIJE ADOLESCENATA U NASTAVI
DOI: 10.46793/Uzdanica20.1.215S

Kristinka I. Selaković, UMETNIČKO DELO KAO POKRETAČ METAKOGNITIVNIH STRATEGIJA UČENjA
DOI: 10.46793/Uzdanica20.1.229S

Dejana B. Nešić, ULOGA MASMEDIJSKE KOMUNIKACIJE U TRANSFERU ZNANjA OSNOVNOŠKOLSKE DECE
DOI: 10.46793/Uzdanica20.1.241N

Naka K. Nikšić, METODIČKA PRIMENLjIVOST INSTRUMENTALNIH KOMPOZICIJA SULEJMANA ĆATOVIĆA U NASTAVI MUZIČKE KULTURE
DOI: 10.46793/Uzdanica20.1.259N

Verica M. Nerić, MOGUĆNOSTI DIZAJNIRANjA NASTAVNIH SADRŽAJA MEĐUPREDMETNOM KORELACIJOM SRPSKOG JEZIKA I MUZIČKE KULTURE U PRVOM RAZREDU OSNOVNE ŠKOLE
DOI: 10.46793/Uzdanica20.1.277N

Vladislava S. Gordić Petković, SUDBINA (PISCA) I (DRAGOCENI) KOMENTARI
DOI: 10.46793/Uzdanica20.1.289GP

Branko R. Stojanović, UZORNO O NAUČNOM PISMU MILOŠA KOVAČEVIĆA
DOI: 10.46793/Uzdanica20.1.293S

Jovan Lj. Kraguljac, RAZVOJ GOVORA KROZ IGRU
DOI: 10.46793/Uzdanica20.1.297K

Ilijana P. Čutura, Maja M. Dimitrijević, JEDNA MALO NEOBIČNA BAJKA
DOI: 10.46793/Uzdanica20.1.303C

Nemanja D. Vukanović, NAUČNI DOPRINOS RAZUMIJEVANjU IDEJA O PREDŠKOLSKOM VASPITANjU I OBRAZOVANjU KROZ ISTORIJSKE EPOHE
DOI: 10.46793/Uzdanica20.1.307V