Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Узданица, год. XX, бр. 1 – јун 2023.ЦЕО БРОЈ

Узданица, год. XX, бр. 1 – јун 2023.

DOI: 10.46793/Uzdanica20.1


Појединачни текстови

Снежана J. Милојевић, ПОЛИВАЛЕНТНОСТ ЖАНРА ЖИТИЈА
DOI: 10.46793/Uzdanica20.1.007M

Анка Ж. Симић, СТЕФАН ПРВОВЕНЧАНИ: ПРВИ СРПСКИ КРАЉ И ДРУГИ СРПСКИ БИОГРАФ У РЕЦЕПТИВНОЈ МИСЛИ XX ВЕКА
DOI: 10.46793/Uzdanica20.1.021S

Данијела М. Јањић, ПЕРУЂА И ИСПИТИВАЊЕ САДАШЊОСТИ У ПУТОПИСУ ЉУБАВ У ТОСКАНИ МИЛОША ЦРЊАНСКОГ
DOI: 10.46793/Uzdanica20.1.033J

Nataša V. Ninčetović, BARING THE ESSENCE IN DELILLO’S THE BODY ARTIST: REACHING THE TRUTH THROUGH FACING DEATH
DOI: 10.46793/Uzdanica20.1.043N

Danica M. Jerotijević Tišma, ENGLISH-MAJOR STUDENTS’ ATTITUDES TO LANGUAGE LEARNING APPS – IS THERE ROOM FOR PRONUNCIATION PRACTICE?
DOI: 10.46793/Uzdanica20.1.053JT

Антонина В. Костић, ВОЂЕНА ПИСАНА ПРОДУКЦИЈА НА МОДЕРНОМ ГРЧКОМ ЈЕЗИКУ – СТУДИЈА СЛУЧАЈА
DOI: 10.46793/Uzdanica20.1.069K

Dušica M. Kandić Najić, THE ROLE OF LISTENING IN DEVELOPING PRIMARY STUDENTS’ SPEAKING SKILLS
DOI: 10.46793/Uzdanica20.1.085KN

Tamara M. Bradonjić, TEACHING PRACTICES IN MULTI-GRADE CLASSES – BENEFITS OF USING CLIL AND PEER TUTORING METHODS WITH DIFFERENT STUDENT GROUP FORMATIONS
DOI: 10.46793/Uzdanica20.1.095B

Биљана С. Солеша, Раиса Ј. Цвeтковић, ЕПСКА НАРОДНА ПЕСМА „БАНОВИЋ СТРАХИЊАˮ У ХИБРИДНОЈ НАСТАВИ
DOI: 10.46793/Uzdanica20.1. 113S

Јелена Љ. Спасић, Наташа А. Спасић, Јелена Р. Даниловић Јеремић, ЛЕКСИЧКА СРЕДСТВА ЗА ИСКАЗИВАЊЕ НЕСЛАГАЊА СА САГОВОРНИКОМ У ДРУШТВЕНИМ МЕДИЈИМА
DOI: 10.46793/Uzdanica20.1.133S

Слободанка М. Опарница, ЈЕЗИЧКО-СТИЛСКЕ ОСОБЕНОСТИ ДРАМСКЕ БАЈКЕ „ПЕПЕЉУГАˮ АЛЕКСАНДРА ПОПОВИЋА
DOI: 10.46793/Uzdanica20.1.149O

Katarina B. Putica, Miloš S. Kozić, A CROSS-AGE STUDY OF THE DEVELOPMENT OF UNDERSTANDING OF THE CONCEPT OF MATTER AT THE MACROSCOPIC AND SUB-MICROSCOPIC LEVEL
DOI: 10.46793/Uzdanica20.1.171P

Александра М. Михајловић, Владимир Т. Ристић, Емина М. Копас-Вукашиновић, СТАВОВИ СТУДЕНАТА О КВАЛИТЕТУ ОНЛАЈН НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ ТОКОМ ПАНДЕМИЈЕ КОВИДА 19
DOI: 10.46793/Uzdanica20.1.183M

Сандра Р. Милановић, Наташа Т. Ђорић, УТИЦАЈ ПАНДЕМИЈЕ КОВИДА 19 НА ФИЗИЧКУ АКТИВНОСТ СТУДЕНТКИЊА ФАКУЛТЕТА ПЕДАГОШКИХ НАУКА У ЈАГОДИНИ
DOI: 10.46793/Uzdanica20.1.201M

Биљана J. Стојановић, Радмила Б. Миловановић, Ивана Р. Ћирковић-Миладиновић, ЕМОЦИОНАЛНЕ РЕАКЦИЈЕ АДОЛЕСЦЕНАТА У НАСТАВИ
DOI: 10.46793/Uzdanica20.1.215S

Кристинка И. Селаковић, УМЕТНИЧКО ДЕЛО КАО ПОКРЕТАЧ МЕТАКОГНИТИВНИХ СТРАТЕГИЈА УЧЕЊА
DOI: 10.46793/Uzdanica20.1.229S

Дејана Б. Нешић, УЛОГА МАСМЕДИЈСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ У ТРАНСФЕРУ ЗНАЊА ОСНОВНОШКОЛСКЕ ДЕЦЕ
DOI: 10.46793/Uzdanica20.1.241N

Нака К. Никшић, МЕТОДИЧКА ПРИМЕНЉИВОСТ ИНСТРУМЕНТАЛНИХ КОМПОЗИЦИЈА СУЛЕЈМАНА ЋАТОВИЋА У НАСТАВИ МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ
DOI: 10.46793/Uzdanica20.1.259N

Верица М. Нерић, МОГУЋНОСТИ ДИЗАЈНИРАЊА НАСТАВНИХ САДРЖАЈА МЕЂУПРЕДМЕТНОМ КОРЕЛАЦИЈОМ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ У ПРВОМ РАЗРЕДУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
DOI: 10.46793/Uzdanica20.1.277N

Владислава С. Гордић Петковић, СУДБИНА (ПИСЦА) И (ДРАГОЦЕНИ) КОМЕНТАРИ
DOI: 10.46793/Uzdanica20.1.289GP

Бранко Р. Стојановић, УЗОРНО О НАУЧНОМ ПИСМУ МИЛОША КОВАЧЕВИЋА
DOI: 10.46793/Uzdanica20.1.293S

Јован Љ. Крагуљац, РАЗВОЈ ГОВОРА КРОЗ ИГРУ
DOI: 10.46793/Uzdanica20.1.297K

Илијана P. Чутура, Маја M. Димитријевић, ЈЕДНА МАЛО НЕОБИЧНА БАЈКА
DOI: 10.46793/Uzdanica20.1.303C

Немања Д. Вукановић, НАУЧНИ ДОПРИНОС РАЗУМИЈЕВАЊУ ИДЕЈА О ПРЕДШКОЛСКОМ ВАСПИТАЊУ И ОБРАЗОВАЊУ КРОЗ ИСТОРИЈСКЕ ЕПОХЕ
DOI: 10.46793/Uzdanica20.1.307V