Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Studiranje uz rad


Prema članu 96. Zakona o visokom obrazovanju, studentima koji su u radnom odnosu Fakultet omogućuje studiranje bez redovnog pohađanja nastave prema važećem rasporedu.
Nastavnici treba da obaveste studente o načinu realizacije predispitnih obaveza i pripreme ispita.

Spisak i osnovni podaci o studentima kojima je odobreno studiranje iz radnog odnosa u školskoj 2021/2022:

Osnovne akademske studije:

 1. Jelena Bogosavljević 88/11-U, OAS Učitelj
 2. Zorica Nikolić, 2021/0275, OAS Vaspitač u predškolskim ustanovama
 3. Ana Antić, 2021/0203, OAS Vaspitač u predškolskim ustanovama
 4. Milica Gavrilović, 2021/0256, OAS Vaspitač u predškolskim ustanovama
 5. Jasmina Petrović, 2020/0239, OAS Vaspitač u predškolskim ustanovama
 6. Tijana Stanojević 2020/0210, OAS Vaspitač u predškolskim ustanovama
 7. Jelena Jeremić 2020/0252, OAS Vaspitač u predškolskim ustanovama

Master akademske studije:

 1. Slaviša Marinković II-54/2019-MS, MAS Vaspitač u predškolskim ustanovama
 2. Jovana Spasić II-61/2019-MS, MAS Vaspitač u predškolskim ustanovama
 3. Snežana Delić, 2021/0515, MAS Učitelj
 4. Gordana Arklinić, 2021/0512, MAS Učitelj
 5. Gorica Mladenović, 2021/0523, MAS Učitelj
 6. Bojana Tarailo, 2021/0907, MAS Profesor razredne nastave
 7. Aleksandra Novaković, 2021/0916, MAS Profesor razredne nastave
 8. Danijela Vujanić, 2021/0914, MAS Profesor razredne nastave
 9. Dragina Matić, 0915/2021, MAS Profesor razredne nastave
 10. Nevena Gordić 2021/7114, MAS Vaspitač u predškolskim ustanovama