Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Студирање уз рад 2021/2022.


Према члану 96. став 6. Закона о високом образовању, Факултет организује студије уз рад за студенте који су запослени или који из другог разлога нису у могућности да редовно прате наставу. Наставници треба да обавесте студенте о начину реализације предиспитних обавеза и припреме испита.

Списак и основни подаци о студентима којима је одобрено студирање из радног односа у школској 2021/2022:

Основне академске студије:

 1. Јелена Богосављевић 88/11-У, ОАС Учитељ
 2. Зорица Николић, 2021/0275, ОАС Васпитач у предшколским установама
 3. Ана Антић, 2021/0203, ОАС Васпитач у предшколским установама
 4. Милица Гавриловић, 2021/0256, ОАС Васпитач у предшколским установама
 5. Јасмина Петровић, 2020/0239, ОАС Васпитач у предшколским установама
 6. Тијана Станојевић 2020/0210, ОАС Васпитач у предшколским установама
 7. Јелена Јеремић 2020/0252, ОАС Васпитач у предшколским установама

Мастер академске студије:

 1. Славиша Маринковић II-54/2019-МС, МАС Васпитач у предшколским установама
 2. Јована Спасић II-61/2019-МС, МАС Васпитач у предшколским установама
 3. Снежана Делић, 2021/0515, MAС Учитељ
 4. Гордана Арклинић, 2021/0512, МАС Учитељ
 5. Горица Младеновић, 2021/0523, МАС Учитељ
 6. Бојана Тараило, 2021/0907, МАС Професор разредне наставе
 7. Александра Новаковић, 2021/0916, МАС Професор разредне наставе
 8. Данијела Вујанић, 2021/0914, МАС Професор разредне наставе
 9. Драгина Матић, 0915/2021, МАС Професор разредне наставе
 10. Невена Гордић 2021/7114, МАС Васпитач у предшколским установама