Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Студирање уз рад 2023/2024.


Према члану 96. став 6. Закона о високом образовању, Факултет организује студије уз рад за студенте који су запослени или који из другог разлога нису у могућности да редовно прате наставу. Наставници треба да обавесте студенте о начину реализације предиспитних обавеза и припреме испита.

Студенти су дужни да благовремено доставе уговор о раду (или другу врсту уговора) са захтевом за одобрење студија уз рад. У случају да је важење уговора краће од трајања школске године студент може продужити статус искључиво уколико благовремено поднесе нови уговор или његов продужетак. У противном студент губи право на студирање уз рад.

Студенти који остварују ова права дужни су да се на почетку школске године или семестра јаве предметним наставницима путем мејла. Мејл адресе наставника се налазе у одељкуНаставно особље“ .

Списак и основни подаци о студентима којима је одобрено студирање уз рад у школској 2023/2024:

Основне академске студије:

  1. Јелена Златковић 2023/0001, ОАС Учитељ, (до 1.5.2023.)
  2. Ивана Јошић 2023/0039, ОАС Учитељ, (до 16.6.2024.)
  3. Кристина Бранковић 2023/0244, ОАС Васпитач у предшколским установама,
  4. Тодоровић Јована 2023/0233, ОАС Васпитач у предшколским установама, (до 3.1.2024.)
  5. Марија Стојановић 2023/0410, ОАС Васпитач у домовима,
  6. Бојана Стојановић 2020/0254, ОАС Васпитач у предшколским установама,
  7. Петар Митић 2023/0409, ОАС Васпитач у домовима,
  8. Тамара Ђурић 2022/0224, ОАС Васпитач у предшколским установама
  9. Николина Милић 2022/0258, ОАС Васпитач у предшколским установама, (до 30.10.2023.)
  10. Анастасија Ашанин 2020/0243, ОАС Васпитач у предшколским установама, (до 13.11.2023.)
  11. Селена Радовановић 2020/0224, ОАС Васпитач у предшколским установама (до 01.06.2024.)
  12. Мирјана Миливојевић 2020/0234, ОАС Васпитач у предшколским установама
  13. Ивана Милић 2021/0278, ОАС Васпитач у предшколским установама (до 1.5.2024.)
  14. Кристина Максимовић 2022/0049, ОАС читељ (до 31.12.2023.)
  15. Сара Ивановић 2020/0245, ОАС Васпитач у предшколским установама (до 1.12.2023.)
  16. Ивона Каралејић 2020/0222, ОАС Васпитач у предшколским установама
  17. Јована Јанчић 2020/0220, ОАС Васпитач у предшколским установама (до 1.2.2024.)
  18. Тијана Димитријевић 2018/0049, ОАС читељ
  19. Ана Антић 2021/0203, ОАС Васпитач у предшколским установама
  20. Тијана Станојевић 2020/0210, ОАС Васпитач у предшколским установама
  21. Ана Миленковић 2020/0230, ОАС Васпитач у предшколским установама
  22. Ања Бојић 2023/0228, ОАС Васпитач у предшколским установама (до 26.12.2023.)
  23. Јелена Живић 2023/0411, ОАС Васпитач у домовима
  24. Јасмина Петровић 2020/0239 ОАС, Васпитач у предшколским установама
  25. Марија Степић 2023/0041, ОАС Учитељ
  26. Милка Копривица 2019/0008, ОАС Учитељ (до 01.11.2024.)
  27. Анастасија Ашанин 2020/0243, ОАС Васпитач у предшколским установама
  28. Валентина Влајић 2020/0263, ОАС Васпитач у предшколским установама
  29. Светлана Јаћимовић 2021/0232, ОАС Васпитач у предшколским установама
  30. Валентина Војиновић 2020/0231, ОАС Васпитач у предшколским установама
  31. Александра Михајловић 2023/0246, ОАС Васпитач у предшколским установама
  32. Оливера Васић 2019/0056, ОАС Учитељ
  33. Милан Станојловић 2019/0046, ОАС Учитељ
  34. Кристина Максимовић 2022/0049, ОАС Учитељ
  35. Милица Станковић 2020/0213, ОАС Васпитач у предшколским установама (до 01.06.2024.)
  36. Марија Митић 0023/0022, ОАС Учитељ
  37. Николина Марковић 2023/0017, ОАС Учитељ (до 05.04.2024.)
  38. Јелена Милојевић 0021/0258, ОАС Васпитач у предшколским установама (до 2.7.2024.)
  39. Марија Вељковић 2023/0206, ОАС Васпитач у предшколским установама (од 9.2.2024. до 9.4.2024.)
  40. Бојана Вучковић 2020/0279, ОАС Васпитач у предшколским установама (од 9.4.2024.)
  41. Тамара Нешовић 2020/0264, ОАС Васпитач у предшколским установама (од 9.4.2024.)

 

Мастер академске студије:

  1. Јована Момчиловић, МАС Учитељ
  2. Тамара Јовановић, МАС Васпитач у предшколским установама
  3. Предраг Богићевић, МАС Васпитач у предшколским установама
  4. Славица Крљар, МАС Васпитач у предшколским установама
  5. Рајић Владимир, МАС Професор предметне наставе,
  6. Јелена Миловановић, МАС Васпитач у предшколским установама
  7. Кристина Симић, МАС Васпитач у предшколским установама (до 31.8.2024.)
  8. Марија Јовановић, МАС Учитељ
  9. Милица Петровић, МАС Васпитач у предшколским установама (до 2.10.2024.)
  10. Весна Главчић МАС, Васпитач у предшколским установама (до 4.11.2023.)
  11. Aнђела Ненадовић, МАС Васпитач у предшколским установама
  12. Дуња Коларевић, МАС Васпитач у предшколским установама (до 22.1.2024.)
  13. Павле Стојадиновић IV-7/2023-МС, МАС Професор предметне наставе
  14. Јелена Зивлак II-51/2023-МС, МАС Васпитач у предшколским установама (до 2.3.2027.)
  15. Марија Лазић IV-17/2023-МС, МАС Професор предметне наставе
  16. Бојана Милосављевић IV-14/2023-МС, МАС Професор предметне наставе
  17. Јелена Поповић II-17/2023-МС, МАС Васпитач-модул Васпитач у предшколским установама
  18. Александра Митић II-15/2023-МС, МАС Васпитач-модул Васпитач у предшколским установама
  19. Маријана Марков II-23/2023-МС, МАС Васпитач-модул Васпитач у предшколским установама