Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Spiskovi studenata školska 2020/2021.


Studijski program Učitelj

I godina
           


II godina
            


III godina
            

III godina – Grupe
            


IV godina
            


Studijski program Vaspitač u predškolskim ustanovama

I godina
           


II godina
            


III godina
            

III godina – Grupe
         


IV godina
            


Studijski program Vaspitač u domovima

I godina
           


II godina
            


III godina