Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Spiskovi studenata školska 2018/2019.


Spiskovi studenata u docx (word) formatu – jesenji/prolećni semestar 2018/2019.

 

Studijski program Učitelj

I godina
II godina
III godina
III godina – grupe studenata
IV godina
IV godina – grupe studenata

Studijski program Vaspitač u predškolskim ustanovama

I godina
II godina
III godina
III godina – grupe studenata
IV godina
IV godina – grupe studenata

Studijski program Vaspitač u domovima

I godina
II godina
III godinaSpiskovi studenata u xls (excel) formatu – jesenji/prolećni semestar 2018/2019.

 

Studijski program Učitelj

I godina
II godina
III godina
III godina – grupe studenata
IV godina
IV godina – grupe studenata

Studijski program Vaspitač u predškolskim ustanovama

I godina
 II godina
III godina
 III godina – grupe studenata
IV godina
 IV godina – grupe studenata

Studijski program Vaspitač u domovima

I godina
 II godina
III godina