Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Onlajn probni prijemni ispit


Onlajn probni prijemni ispit

Fakultet pedagoških nauka u Jagodini 13. juna 2020. u 9 časova, za polaznike pripremne nastave i sve zainteresovane kandidate, organizuje onlajn probni prijemni ispit (simulaciju prijemnog ispita).

 

Onlajn probni prijemni ispit je besplatan.

Odvijaće se posredstvom internet platforme Moodle, a pristupa se sa sajta Fakulteta.

Onlajn probni prijemni ispit obuhvata proveru znanja iz Razumevanja pročitanog i Osnovne pismenosti.

Detaljnije uputstvo o otvaranju naloga na platformi Moodle, načinu i satnici  polaganja ispita, biće poslato prijavljenim kandidatima na mejl adresu.

Na probnom prijemnom neće se vršiti procena muzičkih, fizičkih i govornih sposobnosti. Procena ovih sposobnosti vršiće se na prijemnom ispitu, 29. juna 2020. od 9 časova po grupama na osnovu uputstava i materijala  objavljenih na sajtu Fakulteta.

Prijavljivanje za onlajn probni prijemni isppit traje do 12. juna 2020. godine.

Zainteresovani kandidati mogu da se prijave slanjem prijavnog formulara na mejl: probniprijemni@gmail.com

Prijavni formular za onlajn probni prijemni ispit