Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

ODRŽAN 7. NAUČNI SKUP KNjIŽEVNOST ZA DECU U NAUCI I NASTAVI 14. i 15. maj 2021. godine


IZVEŠTAJ SA
7. NAUČNOG SKUPA
KNjIŽEVNOST ZA DECU U NAUCI I NASTAVI
14. i 15. maj 2021. godine

Zbog posebnih okolnosti u kojima se odigrao sedmi po redu naučni skup Književnost za decu u nauci i nastavi, došlo je do izmena u odnosu na uobičajeni način rada. Skup se odvijao putem onlajn platforme, a nakon plenarnih izlaganja usledila je diskusija o snimcima izlaganjima koje su učesnici mogli pogledati na stranici posvećenoj skupu. Plenarna izlaganja, na samom početku, donose analizu metodičkog aspekta rada Jovana Ljuštanovića, doprinosa Radoja Simića proučavanju književnosti za decu, kao i analizu školskih pesama Duška Trifunovića. Sedmi po redu, bijenalni naučni skup Književnost za decu u nauci i nastavi imao je 42 prijavljena učesnika iz zemlje i regiona. Među učesnicima je i pet učesnika iz Crne Gore, kao i jedan učesnik iz Bugarske. Prijavljena su 33 referata, a na stranici posvećenoj skupu učesnici su mogli pogledati 19 izlaganja koja donose lingvostilističku, metodičku i književnoteorijsku analizu književnosti za decu. Izlaganja su grupisana u četiri radne celine:
1. Jezik književnosti za decu i mlade u 21. veku
2. Nova čitanja klasika književnosti za decu i mlade
3. Inovativni metodički pristupi književnosti za decu i mlade
4. Jovan Ljuštanović i Radoje Simić kao proučavaoci književnosti za decu

U okviru diskusije nije bilo podele na sekcije, već su svi učesnici imali priliku da uzmu učešća u diskusiji i prokomentarišu izlaganja. Radovi sa skupa će biti štampani u zborniku koji je već tradicionalan u ediciji Posebna izdanja.