Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Наставак трибине „Шумагогија ‒ шумска педагогија од идеје до реализацијеˮ


Наставак трибине Шумагогија ‒ шумска педагогија од идеје до реализацијеˮ, одржане 26. априла на нашем факултету, била је посета студената 4. године студија смера Васпитач у предшколским установама Ботаничкој башти у Крагујевцу. Највећи део времена студенти су провели у делу Ботаничке баште који је током 2020/21. године у оквиру Еразмус пројекта „Вртић под крошњамаˮ адаптиран и претворен у Шумску играоницу. Домаћини, управница Ботаничке баште Снежана Бранковић, професор Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, и васпитачи ПУ „Врабацˮ из Крагујевца на челу са директорком Бојаном Микарић, омогућили су студентима да виде Шумску играоницу и учествују у непосредном раду са децом раних узраста „на отвореномˮ. Студенти ‒ будући васпитачи били су у прилици да на практичним примерима уоче значај и благодети васпитно-образовног рада у природи (outdoor learning). Посебан значај за њихов будући рад имали су конкретни примери игара и активности које се са децом могу организовати у шуми, дворишту, парковима и средства од природних материјала која се, уз минимална улагања, могу направити на таквим локацијама.

У заједничким активностима и игри у природи и са природом студенти и деца су, на обострано задовољство, провели читаво преподне. На конкретним примерима будући васпитачи су били у могућности да уоче позитиван утицај „шумагогијеˮ на моторички, социјални, когнитивни, ментални и емоционални развој деце, али и практичну примену свих елемената Основа предшколског програма Године узлета, односно реализацију васпитно-образовног рада, искуственог и ситуационог учења у функцији подршке персоналној, делатној и социјалној добробити деце.