Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Kontrola kvaliteta


Izveštaji komisije (2019)

 

Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, kao visokoškolska ustanova od izuzetnog značaja za izgradnju i održanje kvalitetnog obrazovnog sistema u Srbiji, opredeljen je da neprekidno i sistematski radi na unapređenju kvaliteta svih oblasti svoga rada.
Cilj unapređenja kvaliteta je dostizanje, održavanje i unapređenje nacionalnih standarda u obrazovanju i vaspitanju, kao i fakultetskoj nastavi, naučnoistraživačkom i umetničkom radu kao i upravljanju akademskim institucijama koje se bave obrazovanjem.
Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu opredeljen je za izgradnju organizovanog sistema kvaliteta.

Savet Fakulteta doneo je  Strategiju obezbeđenja kvaliteta 2017-2020. koja sadrži misiju i viziju razvoja Fakulteta, opredeljenje Fakulteta za unapređenje kvaliteta, mere i subjekte obezbezbeđenja kvaliteta.

Akcionim planom za sprovođenje Strategije obezbeđenja kvaliteta utvrđuju se rokovi planiranih aktivnosti na polju unapređenja kvaliteta.
Nastavno-naučno veće Fakulteta donelo je dokument  Standardi i postupci obezbeđenja kvaliteta koji sadrži minimalni nivo kvaliteta u svim oblastima rada i uređuje postupanje subjekata u sistemu obezbeđenja kvaliteta.

Sastav komisije za obezbeđenje kvaliteta (mandat od 14.6.2018.godine):

Ime i prezime Zvanje
Branko Ilić, predsednik komisije docent
Predrag Živković, zamenik predsednika komisije vanredni profesor
Nenad Stevanović docent
Vladimir Ristić docent
Vera Savić nastavnik stranog jezika
Miloš Đorđević docent
Milica Đokić docent
Ivan Ilić saradnik za kvalitet studijskih programa
Pavle Đokić sistem inženjer
Veljko Jovanović student
Nevena Petrović student

 

Subjekti obezbeđenja kvaliteta su organi i stručni organi, svi zaposleni i studenti Fakulteta.
Fakultet samovrednuje svoj rad najmanje jednom u tri godine. U samovrednovanju razmatra se i ocena studenata o kvalitetu nastavnog procesa.

Strategija obezbeđenja kvaliteta 2017-2020
Akcioni plan za sprovođenje strategije obezbeđenja kvaliteta
Standardi i postupci obezbeđenja kvaliteta