Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Kontrola kvaliteta


Izveštaji komisije (2023)
Izveštaji komisije (2022)
Izveštaji komisije (2021)
Izveštaji komisije (2020)
Izveštaji komisije (2019)

 

Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, kao visokoškolska ustanova od izuzetnog značaja za izgradnju i održanje kvalitetnog obrazovnog sistema u Srbiji, opredeljen je da neprekidno i sistematski radi na unapređenju kvaliteta svih oblasti svoga rada.
Cilj unapređenja kvaliteta je dostizanje, održavanje i unapređenje nacionalnih standarda u obrazovanju i vaspitanju, kao i fakultetskoj nastavi, naučnoistraživačkom i umetničkom radu kao i upravljanju akademskim institucijama koje se bave obrazovanjem.
Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu opredeljen je za izgradnju organizovanog sistema kvaliteta.

Savet Fakulteta doneo je  Strategiju obezbeđenja kvaliteta 2021-2024. koja sadrži misiju i viziju razvoja Fakulteta, opredeljenje Fakulteta za unapređenje kvaliteta, mere i subjekte obezbezbeđenja kvaliteta.

Akcionim planom za sprovođenje Strategije obezbeđenja kvaliteta utvrđuju se rokovi planiranih aktivnosti na polju unapređenja kvaliteta.
Nastavno-naučno veće Fakulteta donelo je dokument  Standardi i postupci obezbeđenja kvaliteta koji sadrži minimalni nivo kvaliteta u svim oblastima rada i uređuje postupanje subjekata u sistemu obezbeđenja kvaliteta.

Sastav komisije za obezbeđenje kvaliteta (mandat od 6.11.2023.godine):

Ime i prezime Zvanje
Jelena Starčević vanredni profesor
Miloš Đorđević vanredni profesor
Milica Stanković vanredni profesor
Branko Ilić docent
Ana Miljković asistent
Milan Komnenović asistent
Suzana Đorđević asistent
Ivan Ilić samostalni stručno-tehnički saradnik za studije i studentska pitanja – saradnik za kvalitet studijskih programa
Pavle Đokić projektant informatičke infrastrukture
Jelena Đurđević student osnovnih akademskih studija
Aleksandra Feratović student osnovnih akademskih studija

 

Subjekti obezbeđenja kvaliteta su organi i stručni organi, svi zaposleni i studenti Fakulteta.
Fakultet samovrednuje svoj rad najmanje jednom u tri godine. U samovrednovanju razmatra se i ocena studenata o kvalitetu nastavnog procesa.

Strategija obezbeđenja kvaliteta 2021-2024
Standardi i postupci obezbeđenja kvaliteta 2021-2024
Akcioni plan za sprovođenje strategije obezbeđenja kvaliteta 2021-2024


Strategija obezbeđenja kvaliteta 2017-2020
Akcioni plan za sprovođenje strategije obezbeđenja kvaliteta
Standardi i postupci obezbeđenja kvaliteta