Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Kontrola kvaliteta


Izveštaji komisije (2022)
Izveštaji komisije (2021)
Izveštaji komisije (2020)
Izveštaji komisije (2019)

 

Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, kao visokoškolska ustanova od izuzetnog značaja za izgradnju i održanje kvalitetnog obrazovnog sistema u Srbiji, opredeljen je da neprekidno i sistematski radi na unapređenju kvaliteta svih oblasti svoga rada.
Cilj unapređenja kvaliteta je dostizanje, održavanje i unapređenje nacionalnih standarda u obrazovanju i vaspitanju, kao i fakultetskoj nastavi, naučnoistraživačkom i umetničkom radu kao i upravljanju akademskim institucijama koje se bave obrazovanjem.
Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu opredeljen je za izgradnju organizovanog sistema kvaliteta.

Savet Fakulteta doneo je  Strategiju obezbeđenja kvaliteta 2021-2024. koja sadrži misiju i viziju razvoja Fakulteta, opredeljenje Fakulteta za unapređenje kvaliteta, mere i subjekte obezbezbeđenja kvaliteta.

Akcionim planom za sprovođenje Strategije obezbeđenja kvaliteta utvrđuju se rokovi planiranih aktivnosti na polju unapređenja kvaliteta.
Nastavno-naučno veće Fakulteta donelo je dokument  Standardi i postupci obezbeđenja kvaliteta koji sadrži minimalni nivo kvaliteta u svim oblastima rada i uređuje postupanje subjekata u sistemu obezbeđenja kvaliteta.

Sastav komisije za obezbeđenje kvaliteta (mandat od 5.11.2020.godine):

Ime i prezime Zvanje
Branko Ilić, predsednik komisije docent
Jelena Starčević, zamenik predsednika komisije vanredni profesor
Jelena Spasić vanredni profesor
Milica Stanković docent
Miloš Đorđević vanredni profesor
Ana Miljković asistent
Suzana Đorđević asistent
Ivan Ilić saradnik za kvalitet studijskih programa
Pavle Đokić projektant informatičke infrastrukture
Marija Stanojević student
Sunčica Janković student

 

Subjekti obezbeđenja kvaliteta su organi i stručni organi, svi zaposleni i studenti Fakulteta.
Fakultet samovrednuje svoj rad najmanje jednom u tri godine. U samovrednovanju razmatra se i ocena studenata o kvalitetu nastavnog procesa.

Strategija obezbeđenja kvaliteta 2021-2024
Standardi i postupci obezbeđenja kvaliteta 2021-2024
Akcioni plan za sprovođenje strategije obezbeđenja kvaliteta 2021-2024


Strategija obezbeđenja kvaliteta 2017-2020
Akcioni plan za sprovođenje strategije obezbeđenja kvaliteta
Standardi i postupci obezbeđenja kvaliteta