Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Докторске дисертације

Ненад Стојковић

На основу члана 5. Одлуке о изменама и допунама Статута Универзитета у Крагујевцу, члана 76. став 4. Статута Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу и члана 11. став 1. Правилника о пријави, изради и одбрани докторске дисертације Универзитета у Крагујевцу,
ставља се на увид јавности урађена докторска дисертација под називом Васпитни утицаји књижевности за децу на развој социјално пожељног понашања ученика млађих разреда основне школе, кандидата мр Ненада Стојковића и Извештај Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације (број: 01-452/1, од 02.02.2015.).