Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел. (+381 35) 223-805, Факс: (+381 35) 223-805

ПРЕДСТАВНИЦИ ЈАПАНСКЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ (ЈИЦА) НА ФПНЈ


Факултет педагошких наука у Јагодини посетили су представници Јапанске агенције за међународну сарадњу (ЈИЦА).
Том приликом разматране су могућности и различити облици међународне сарадње у будућем периоду.