Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Узданица, год. XVII, бр. 1 – јун 2020.ЦЕО БРОЈ

Узданица, год. XVII, бр. 1 – јун 2020.


Појединачни текстови                              

Радоје Симић (1938–2020)

Радоје Симић, О НАУЧНОМ ДЕЛУ МИЛОША КОВАЧЕВИЋА

Радоје Симић, ШТА РЕЋИ НА КРАЈУ?

Бранко А. Илић, ТРИДЕСЕТ ГОДИНА ИЗ ЖИВОТА МИЛАНА НАРАНЏИЋА – ПРВИ СРПСКИ ХОМОДИЈЕГЕТИЧКИ РОМАН

Сања П. Перић, ГОЗБЕНЕ СЛИКЕ У РОМАНИМА ПОП ЋИРА И ПОП СПИРА СТЕВАНА СРЕМЦА И БАКОЊА ФРА БРНЕ СИМЕ МАТАВУЉА

Јелена М. Тодоровић Васић, РЕМИТОЛОГИЗАЦИЈА ЕУРИПИДОВОГ МИТСКОГ ОБРАСЦА У МЕДЕЈИ ВЕЛИМИРА ЛУКИЋА

Драгољуб Ж. Перић, РЕМИТОЛОГИЗАЦИЈА МИТСКЕ ПРОШЛОСТИ – ЛИТЕРАРНА ИНТЕРПРЕТАЦИЈА СЛОВЕНСКОГ ПАНТЕОНА У ЗБИРЦИ ПРИЧА ЗА ДЕЦУ КАЉАВИ КОЊ ВЕСНЕ АЛЕКСИЋ

Јелена  Ђ. Гојић, МОТИВИ ГОРДОСТИ И ПРАШТАЊА У МАНОВОМ РОМАНУ ЈОСИФ И ЊЕГОВА БРАЋА СА ОСВРТОМ НА БИБЛИЈСКО-АПОКРИФНЕ СПИСЕ

Марина М. Петровић-Јилих, УЛОГА И ЗНАЧАЈ ПОЗОРИШНЕ ПЕДАГОГИЈЕ ЗА ДИДАКТИКУ КЊИЖЕВНОСТИ НА СТРАНОМ ЈЕЗИКУ

Анђела Н. Реџић, ГУБЉЕЊЕ ЈЕДНОГ ТАЈНОГ ЈЕЗИКА И ЊЕГОВА ИНТЕГРАЦИЈА У ЛОКАЛНИ ГОВОР

Јелена М. Јосијевић, ДИНАМИЧКИ КОМПАРАТИВ У СРПСКОМ И ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ

Биљана С. Ристић, КАКО ЈЕ ЛУТАО КНЕЗ ‒ СТИЛСКА АНАЛИЗА ПЕСМЕ „СВЕТСКИ ПУТНИК” КНЕЗА МИХАИЛА ОБРЕНОВИЋА

Јелена Љ. Спасић, ЛЕКСИЧКИ РАЗВОЈ ДЕТЕТА ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА

Милан Н. Дојчиновић, Самир Х. Љајић, Никола Н. Дојчиновић, ИЗАЗОВИ МЕДИЈА У ДИГИТАЛНО ДОБА – ПИТАЊЕ ПРОФИТАБИЛНОСТИ И ОПСТАНКА

Biljana D. Đorić, Marija D. Blagojević, Miloš Ž. Papić, CHEATING IN ACADEMIC CONTEXT – ASSOCIATIONS WITH STUDY AREA, STUDY YEAR AND COUNTRY

Јелена Д. Теодоровић, Миља Б. Вујачић, Ивана Д. Ђерић, УТИЦАЈ ИНДИВИДУАЛНИХ КАРАКТЕРИСТИКА УЧЕНИКА НА ПОСТИГНУЋЕ И ИНТЕРЕСОВАЊЕ ЗА МАТЕМАТИКУ И БИОЛОГИЈУ

Нада М. Стојанчев, Јелена С. Старчевић, УЧЕНИЦИ МЛАЂЕГ ОСНОВНОШКОЛСКОГ УЗРАСТА У УЛОЗИ СВЕДОКА ВРШЊАЧКОГ НАСИЉА

Биљана  Ј. Стојановић, Ивана Р. Ћирковић Миладиновић, Нина С. Еремић, КОМПЕТЕНЦИЈЕ ВАСПИТАЧА ЗА ПОСРЕДОВАЊЕ У РЕШАВАЊУ КОНФЛИКАТА МЕЂУ ДЕЦОМ

Emina M. Kopas-Vukašinović, Vera M. Savić, DESIGNING CURRICULUM CONTENT AS A FACTOR OF EDUCATION QUALITY

Ана С. Миљковић-Павловић, УНАПРЕЂИВАЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНЕ ПРАКСЕ КРОЗ АКЦИОНА ИСТРАЖИВАЊА – ЈЕДАН ОД МОДАЛИТЕТА

Milan S. Komnenović, PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF BOARDING SCHOOL TEACHERS AFTER INITIAL EDUCATION

Милан П. Миликић, Ненад Р. Вуловић, Александрa М. Михајловић, ГЕОМЕТРИЈСКА ИНТЕРПРЕТАЦИЈА РАЗЛОМАКА ПРИМЕНОМ ОБРАЗОВНОГ СОФТВЕРА ГЕОГЕБРА

Драгана С. Алексић, Слађана С. Станковић, Андреа С. Алексић, ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ПРОГРАМ НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА КАО ФАКТОР ПОБОЉШАЊА МОТОРИЧКИХ СПОСОБНОСТИ

Живорад М. Марковић, Сандра Р. Милановић, АЛПСКА ШКОЛА СКИЈАЊА

Vesna М. Petrović, Nataša М. Vukićević, DEVELOPMENT OF TONE PITCH PERCEPTION IN CHILDREN OF YOUNG AGE BY APPLYING MULTIMODAL APPROACH

Милош M. Ковачевић, УЗОРНА СИНТАКСИЧКО-СТИЛИСТИЧКА МОНОГРАФИЈА

Ирена М. Селаковић, О ИНОВАТИВНИМ ДИДАКТИЧКИМ СРЕДСТВИМА У НАСТАВИ ШПАНСКОГ ЈЕЗИКА

Александар М. Новаковић, УЏБЕНИЧКИ КОМПЛЕТ ЗА XXI ВЕК