Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel. (+381 35) 223-805, Faks: (+381 35) 223-805

Raspored časova


Rasporedi časova za prolećni semestar u školskoj 2018/19. godini:

Raspored časova za školsku 2018/19. godinu – OAS Učitelj
Raspored časova za školsku 2018/19. godinu – OAS Vaspitač u predškolskim ustanovama
Raspored časova za školsku 2018/19. godinu – OAS Vaspitač u domovima
Raspored časova za školsku 2018/19. godinu – Master
Raspored časova za školsku 2018/19. godinu – Master Liderstvo u obrazoavnju

Raspored nastave na doktorskim akademskim studijama u školskoj 2018/2019


Rasporedi časova za jesenji semestar u školskoj 2018/19. godini:

Raspored časova za školsku 2018/19. godinu – OAS Učitelj
Raspored časova za školsku 2018/19. godinu – OAS Vaspitač u predškolskim ustanovama
Raspored časova za školsku 2018/19. godinu – OAS Vaspitač u domovima
Raspored časova za školsku 2018/19. godinu – Master
Raspored časova za školsku 2018/19. godinu – Liderstvo u obrazovanju

Raspored nastave na doktorskim akademskim studijama u školskoj 2018/2019.


Rasporedi časova za prolećni semestar u školskoj 2017/18. godini:

Raspored časova za školsku 2017/18. godinu – OAS Učitelj
Raspored časova za školsku 2017/18. godinu – OAS Vaspitač u predškolskim ustanovama
Raspored časova za školsku 2017/18. godinu – OAS Vaspitač u domovima
Raspored časova za školsku 2017/18. godinu – Master
Raspored časova za školsku 2017/18. godinu – Liderstvo u obrazovanju

Raspored nastave na doktorskim akademskim studijama u školskoj 2017/2018. godini