Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел/Факс: +381 (0)35 8223-805, Тел: +381 (0)35 8222-262

Архива распореда часова


Распореди часова за јесењи семестар у школској 2023/24. години:

Распоред часова за школску 2023/24. годину – ОАС Учитељ
Распоред часова за школску 2023/24. годину – ОАС Васпитач у предшколским установама
Распоред часова за школску 2023/24. годину – ОАС Васпитач у домовима

Распоред часова за школску 2023/24. годину – ОСС Струковна медицинска сестра васпитач – I година
Распоред часова за школску 2023/24. годину – ОСС Струковна медицинска сестра васпитач – II година

Распоред часова за школску 2023/24. годину – Мастер
Распоред часова за школску 2023/24. годину – Мастер Веб дизајн
Распоред часова за школску 2023/24. годину – Мастер Лидерство у образовању


Распореди часова за пролећни семестар у школској 2022/23. години:

Распоред часова за школску 2022/23. годину – ОАС Учитељ
Распоред часова за школску 2022/23. годину – ОАС Васпитач у предшколским установама
Распоред часова за школску 2022/23. годину – ОАС Васпитач у домовима

Распоред часова за школску 2022/23. годину – ОСС Струковна медицинска сестра васпитач

Распоред часова за школску 2022/23. годину – Мастер Веб дизајн

Распоред часова за школску 2022/23. годину – Мастер


Распореди часова за јесењи семестар у школској 2022/23. години:

Распоред часова за школску 2022/23. годину – ОАС Учитељ
Распоред часова за школску 2022/23. годину – ОАС Васпитач у предшколским установама
Распоред часова за школску 2022/23. годину – ОАС Васпитач у домовима

Распоред часова за школску 2022/23. годину – ОСС Струковна медицинска сестра васпитач

Распоред часова за школску 2022/23. годину – Мастер Веб дизајн

Распоред часова за школску 2022/23. годину – Мастер
Распоред часова за школску 2022/23. годину – Мастер Лидерство у образовању


Распореди часова за пролећни семестар у школској 2021/22. години:

Распоред часова за школску 2021/22. годину – ОАС Учитељ
Распоред часова за школску 2021/22. годину – ОАС Васпитач у предшколским установама
Распоред часова за школску 2021/22. годину – ОАС Васпитач у домовима

Распоред часова за школску 2021/22. годину – Мастер Лидерство у образовању


Распореди часова за јесењи семестар у школској 2021/22. години:

Распоред часова за школску 2021/22. годину – ОАС Учитељ
Распоред часова за школску 2021/22. годину – ОАС Васпитач у предшколским установама
Распоред часова за школску 2021/22. годину – ОАС Васпитач у домовима

Распоред часова за школску 2021/22. годину – Мастер


Распореди часова за пролећни семестар у школској 2020/21. години:

Распоред часова за школску 2020/21. годину – ОАС Учитељ
Распоред часова за школску 2020/21. годину – ОАС Васпитач у предшколским установама
Распоред часова за школску 2020/21. годину – ОАС Васпитач у домовима

Распоред часова за школску 2020/21. годину – Мастер
Распоред часова за школску 2020/21. годину – Мастер Лидерство у образовању


Распореди часова за јесењи семестар у школској 2020/21. години:

Распоред часова за школску 2020/21. годину – ОАС Учитељ
Распоред часова за школску 2020/21. годину – ОАС Васпитач у предшколским установама
Распоред часова за школску 2020/21. годину – ОАС Васпитач у домовима

Распоред часова за школску 2020/21. годину – Мастер
Распоред часова за школску 2020/21. годину – Мастер Лидерство у образовању


Распореди часова за пролећни семестар у школској 2019/20. години:

Распоред часова за школску 2019/20. годину – ОАС Учитељ
Распоред часова за школску 2019/20. годину – ОАС Васитач у предшколским установама
Распоред часова за школску 2019/20. годину – ОАС Васпитач у домовима

Распоред часова за школску 2019/20. годину – Мастер
Распоред часова за школску 2019/20. годину – Мастер Лидерство у образовању


Распореди часова за јесењи семестар у школској 2019/20. години:

Распоред часова за школску 2019/20. годину – ОАС Учитељ
Распоред часова за школску 2019/20. годину – ОАС Васпитач у предшколским установама
Распоред часова за школску 2019/20. годину – ОАС Васпитач у домовима

Распоред часова за школску 2019/20. годину – Мастер
Распоред часова за школску 2019/20. годину – Мастер Лидерство у образовању


Распореди часова за пролећни семестар у школској 2018/19. години:

Распоред часова за школску 2018/19. годину – ОАС Учитељ
Распоред часова за школску 2018/19. годину – ОАС Васпитач у предшколским установама
Распоред часова за школску 2018/19. годину – ОАС Васпитач у домовима
Распоред часова за школску 2018/19. годину – Мастер
Распоред часова за школску 2018/19. годину – Мастер Лидерство у образовању

Распоред наставе на докторским академским студијама у школској 2018/2019


Распореди часова за јесењи семестар у школској 2018/19. години:

Распоред часова за школску 2018/19. годину – ОАС Учитељ
Распоред часова за школску 2018/19. годину – ОАС Васпитач у предшколским установама
Распоред часова за школску 2018/19. годину – ОАС Васпитач у домовима
Распоред часова за школску 2018/19. годину – Мастер
Распоред часова за школску 2018/19. годину – Лидерство у образовању

Распоред наставе на докторским академским студијама у школској 2018/2019.


Распореди часова за пролећни семестар у школској 2017/18. години:

Распоред часова за школску 2017/18. годину – ОАС Учитељ
Распоред часова за школску 2017/18. годину – ОАС Васпитач у предшколским установама
Распоред часова за школску 2017/18. годину – ОАС Васпитач у домовима
Распоред часова за школску 2017/18. годину – Мастер
Распоред часова за школску 2017/18. годину – Лидерство у образовању

Распоред наставе на докторским академским студијама у школској 2017/2018. години