Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Olivera V. Urošev Palalić


Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

Metodički pristup razvoju moralnosti učenika starijeg osnovnoškolskog uzrasta na primerima romana (primenom teorije moralnosti Martina Hofmana)