Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel/Faks: +381 (0)35 8223-805, Tel: +381 (0)35 8222-262

Kalendar rada – arhiva


Kalendar rada za školsku 2017 / 2018. godinu

Pregled kalendara rada za školsku 2017/18. godinu
Kalendar rada za 2017/18. godinu – tabelarni


Kalendar rada za školsku 2016 / 2017. godinu

Odluka o usvajanju kalendara rada za školsku 2016/2017. godinu
Pregled kalendara rada za školsku 2016/17. godinu
Kalendar rada za 2016/17. godinu – tabelarni


Kalendar rada za školsku 2015 / 2016. godinu

Pregled kalendara rada za školsku 2015/16. godinu
Kalendar rada za 2015/16. godinu – tabelarni


Kalendar rada za školsku 2014 / 2015. godinu

Odluka o usvajanju izmenjenog kalendara rada za školsku 2014/15. godinu
Pregled kalendara rada za školsku 2014/15. godinu
Kalendar rada za 2014/15. godinu-tabelarni


Kalendar rada za školsku 2013 / 2014. godinu

Odluka o usvajanju izmenjenog kalendara rada za školsku 2013/14. godinu
Pregled kalendara rada za školsku 2013/14. godinu
Kalendar rada za 2013/14. godinu-tabelarni


Kalendar rada za školsku 2012 / 2013. godinu

Odluka o usvajanju kalendara rada za školsku 2012/13. godinu
Pregled kalendara rada za školsku 2012/13. godinu
Kalendar rada za 2012/13, godinu-tabelarni


Kalendar rada za školsku 2011 / 2012. godinu

Odluka o usvajanju kalendara rada za školsku 2011/12. godinu
Pregled kalendara rada za školsku 2011/12. godinu
Kalendar rada za 2011/12. godinu-tabelarni


Kalendar rada za školsku 2010 / 2011. godinu

Odluka o usvajanju kalendara rada za školsku 2010/11. godinu
Pregled kalendara rada za školsku 2010/11. godinu
Kalendar rada za 2010/11. godinu-tabelarni